קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ט תשרי תשס"ט


יום שבת קודש, י"ט תשרי – ג' דחול המועד סוכות

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לפני התיבה עבר ר' מנחם מענדל רייצעס שי'.

ב"האדרת והאמונה" שרו את הניגון הצרפתי. ב"א-ל אדון" שרו בניגון הקפות דשמח"ת. ב"ממקומך" שרו ניגון שבת ויו"ט. ב"שים שלום" שרו בניגון מאַרש נפוליון. ב"הלל" שרו כמה וכמה ניגונים (מלבד הניגונים הרגילים).

בקריה"ת הוציאו ס"ת של משיח ואת הס"ת הקטן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. עלה חתן א' (שביעי), ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

אחרי קריה"ת חזר ר' לוי גרליק שי' שיחת קודש (ובהוספה מדילי'...).

במוסף שרו ב"שים שלום". התפילה הסתיימה בשעה 12:57.

אחרי התפילה התקיימה בסוכת 770 התוועדות לחתן שעלה היום לתורה (הת' משה לאַזרוס שי'), שהפכה עד מהרה להתוועדות חסידית עם המשפיע ר' עופר מיודובניק שי'.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:30. לפני התיבה עבר ר' שלום דיקשטיין שי'.

בקריה"ת עלה חתן בר-מצוה ראשון, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. התפילה הסתיימה בשעה 5:57.

אחרי התפילה התקיים כינוס "הקהל" במערב 770 (כבשבתות האחרונות), בו נשאו דברים: הרב יצחק אייזיק לנדא שי' – ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת והרב לוי גרליק שי'.

מוצאי שבת קודש

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:52. בסיום התפילה נערכה הבדלה (בסוכה הקטנה הצמודה לחלון בקיר הדרומי – כבמוצאי החג הראשון) ואח"כ פתח הקהל בשירת "יחי" בניגון "ושמחת" (השעה היתה 7:12), ולאחר מכן – שיחת קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

כרגיל, התקיימו הלילה התוועדויות בסוכת 770 ובעוד מקומות בשכונה, כהכנה ל"שמחת בית השואבה" שהתקיימה ברחובה של עיר עד אור הבוקר.