קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י' שבט תשכ"ו


יום שני יו"ד שבט – יום ההילולא דכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

בבוקר בא כ"ק אד"ש ל-770 בשעה 9:20. ירד להתפלל ליד העמוד בשעה 9:30. התחיל באיזהו מקומן ואמר בלחש ובסוף ר' ישמעאל אמר בקול. התפלל קצת מהר, כל ה"והוא רחום" דיום שני וחמישי אמר בלחש וגם ק"ש וגם אשרי ובא לציון. היום יום שני בשבת אמר בקול. לא ספר האצבעות הן באשרי והן בקוה. התפילה הסתיימה ב-10:35. ובסוף התפילה אמר אחד קדיש, והרבי חיכה על יד העמוד והסתכל בהנר הגדול שעל העמוד, הסתובב לכל הקהל ויצא.

לא נסע להאוהל וכולם נסעו.

בשעה 3:17 יצא להתפלל מנחה, (מנחה התפללו למעלה). נסע הביתה בשעה 5:10, חזר בשעה 6:00, למעריב יצא בשעה 6:47, לקידוש לבנה לא יצא.

לההתוועדות יצא בשעה 8:35. שרו הוא אלוקינו והרבי עודד השירה בראשו הק' ונענע גם גופו. ודיבר השיחה הראשונה בענין יעקב אבינו לא מת וזרעו בחיים, ובכה בהתחלת השיחה. השיחה הראשונה היתה כחצי שעה, והשאר מעשרים דקות ופחות. אמר ארבע שיחות עד המאמר, ובשעה 10:40 התחיל המאמר ד"ה באתי לגני. זמן אמירת המאמר – 35 רגעים.

אח"כ עלו אנשים עם משקה ודיבר עם כל אחד בענין שלו, וש.ר. שם האוזן שלו על יד הרמקול, והביט כ"ק אד"ש עליו כמה פעמים, וסגר עם ידו את הרמקול. אחרי המאמר אמר שתי שיחות ואח"כ צוה לנגן ימין ה' רוממה, וגם כ"ק אד"ש שר קצת, ואח"כ התחיל צמאה לך נפשי, קודם אמר לבד ואח"כ הצטרפו גם כל הקהל. ואח"כ צוה לנגן גם הניגון של הרבי מהר"ש וניגן עם הקהל.

אמר עוד שיחה ואח"כ אמר שכל הכפר-חב"דיים יאמרו לחיים, ואמר לאחר שיגיד לחיים, הלא אשתך מכפר חב"ד? כ"ק אד"ש גמר אז היין שלו וניגש הרב מענטליק ושאל אם רוצה עוד משקה, ונענע אד"ש עם ראשו. ואח"כ ציוה לנגן אבינו מלכנו, וסטאוו יא פיטו, וניע דזשאריצע חלאפציע, וגם הניגון של אדמו"ר האמצעי, ואח"כ אמר לנגן הניגון אני מאמין, וגם ניגן קצת. אח"כ עשה ברכה אחרונה ונתן את המזונות שהביא זלמן גורעוויץ מרוסי' באומרו שמסתמא יערכו התוועדות ובמילא שיחלקו לכולם מהמזונות האלה בהתוועדות. גם בשביל עצמו לקח קצת. את המשקה שהביא נתן לו לחלק. ומשקה מכפר חב"ד נתן לוישעצקי לחלק.

בזמן שאמר שיאמרו הכפר חב"דיים לחיים, התחיל בעצמו את הניגון "ופרצת". כ"ק אד"ש ניגן עם הקהל ועודד נמרצות בב' ידיו ובכל גופו את השירה. ובסוף הניח את המעטפות שעשו בשביל קרן תורה בשתי מעטפות גדולות, והסידור גם שם במעטפה מהסוג הגדול יותר, והתחיל בניגון שמח בלי מילים ויצא. גם ביציאתו החוצה וכן בחוץ עודד את השירה בידו.

בשעה 1:45 נגמרה ההתוועדות ובשעה 2:00 נסע הביתה.

הרבי שליט"א נתן לר' י.כ. באמצע ההתוועדות חתיכת מזונות מרוסי'.