קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י' שבט תשס"ג


יום שני, יום הגדול והקדוש, ג"ן שנה לנשיאות

אלפי האורחים והתושבים השוהים בימים אלו בחצרות קדשינו – בית משיח 770, פגשו את המחזה הנפוץ של עשרות ילדים המגיעים להתפלל בבית חיינו, בית רבינו. יש לציין כי גם אותם אלו ששוהים במשך ימי השנה ב-770 מתרגשים בכל פעם מחדש בראותם את ילדי ישראל, אותם שהרבי מלך המשיח שליט"א אומר עליהם 'משיחי', המבקשים ודורשים את התגלותו המליאה של הרבי מלך המשיח שליט"א באופן ש"הם היכירוהו תחילה".

במשך תפילות היום השתתפו אלפי איש אשר מלאו את בית הכנסת, למאות האורחים הצטרפו רבים מתושבי השכונה – 'כאן צווה ה' את הברכה' אשר באו להתפלל ביום זה דווקא ב'מקום המקדש גופי' דלעתיד'. כמידי שנה הרבי מלך המשיח שליט"א עמד כשליח ציבור במשך ג' התפילות, דבר שהצריך הערכות מיוחדת של התמימים חברי 'ועד המסדר' שעמלו רבות וטרחו להכין את מקומו הק'.

כבר כמעט והתרגלנו לראות את המחזה המלבב של התמימים העוסקים בלהט להכנת הטנקים לקראת גיחה נוספת לכיבוש המונה של רומי, אבל אי אפשר להתרגל, בכל פעם מחדש, רואים אנו אותם יוצאים עם כל השטורעם, נוסעים הם, והעולם כולו עובר לדום. הערב, ליל י"א שבט התקיימה הגיחה הראשונה, היעד: מרכז מנהטן והטיימס סקוור.

את היום הגדול והקדוש, יום בו מלאו ג"ן שנים לנשיאותו-מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א, חגגו תלמידי התמימים ב-770 בית משיח בצורה האופיינית שכבר הפכה למסורת, חמישים ושלש צוותות מתלמידי התמימים יצאו לרחובה של עיר כשבידיהם חומר ההסברה החדש שיצא לאור בימים אלו. במהלך ימי החג חולקו חמישים ושלש אלף העלונים (!) המסבירים לכל באי עולם, יהודים ולהבדיל אינם יהודים אודות התגלותו של מלך המשיח – הרבי שליט"א.

בערב התקיימה התוועדות חסידים המרכזית לרגל יו"ד-י"א שבט ג"ן שנה. בהתוועדות נאמו הרבנים חברי הבד"ץ דהשכונה וכן רבנים ומשפיעים נוספים. בין נאום לנאום הנעימה תזמורת מיוחדת בניגוני חב"ד כשקהל האלפים מצטרף לשירה. בכינוס זה השתתפו גם אלפי אורחים שהגיעו מערי הסביבה.

במשך כל שעות הלילה ישבו והתוועדו אלפי האנשים. ההתוועדיות שהחלו מיד עם סיומו של הכינוס הרשמי, נמשכו עד לשעות המוקדמות של הבוקר. וכמובן, כמידי יום שני גם ב'פינת החי' התוועדו מאות תמימים ששתו את דברי ר' דוד כהנוב ור' ישראל גרינברג. בשיאה של ההתוועדות יצאו התמימים בריקודים סוערים לכבוד חתונת אחות אחד התמימים הלומד בשנת הקבוצה – 'שנה תמימה' ונשאר כמובן, בבית משיח – 770.