קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יומן 770:אודות


מטרת האתר - ללקט ולאחד את הזכרונות והיומנים הרבים של כל אלו שזכו לשהות בבית חיינו 770 מאז תחילת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לפי השנה והתאריך.

באפשרות כל אחד ואחד מהגולשים לערוך (או ליצור) "ערך" של יום מסוים בשנה מסוימת ולהוסיף את זכרונותיו האישיים מאותו יום, כגון תוכן של יחידויות, מענות, סיפורים וסתם הווי של 770.

האתר בנוי באותה מתכונת של אתר האינצקלופדיה החופשית "ויקיפדיה", המאפשרת לכל אחד לערוך בעצמו את הערך המבוקש (בנדון-דידן - התאריך). עם זאת, בקשתנו שטוחה לכל המוסיפים מיומניהים האישיים שיועילו להוסיף את תוכן יומנם בסיום היומן המופיע מכבר באתר (באם מופיע יומן לאותו היום), ולא לתקן או לשנות את גוף היומן שכבר מופיע; עבודת העריכה תיעשה על ידי צוות האתר, כדי לשמור על נוסח אחיד (או על הנוסח המקורי של היומנים הנדפסים).

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!