קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"א אדר-ראשון תשכ"ה


יום ג' כ"א אד"ר: בבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33, נכנס להתפלל בשעה 9:49, נגמר התפלה 10:33. הרבי נסע עם הרבנית לביתו בשעה 11:45. למעריב נכנס 6:45 נגמר 6:57. בתפלת השחר בחזרת הש"ץ הרבי התחיל לבכות במילים ולמלשינים, ובכה כל חזרת הש"ץ בלחש.