קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"א טבת תשכ"ה


יום ש"ק כ"א טבת: הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:55, וירד להתפילה בשעה 10:05. לפני הודו הסתכל הרבי על הקהל, לפני ברוך שאמר אמר תהלים, הרבי קיבל מפטיר, וגם עלה לקדיש אחרי קריאת התורה, התפילה נגמרה בשעה 12:15. הרבי ירד להתוועדות בשעה 1:30, השיחה הראשונה התחיל בכלל ששבת זה פנים חדשות ובפרט השבת הזה ממש יש פנים חדשות. דיבר בענין הטבע שטבע זה גם אלקות והשיחה השני' בענין פרש"י איך גבוה שכל מעיינות החכמה ישנו בזה וגם אמר שבכל שנה הי' לומד האדמו"ר הזקן את חומש עם פירש"י ובכל שנה ניתוסף לו יותר ידיעה, וגם סיפר הרבי שהבת השלישי של חמיו אדמו"ר הריי"צ זצ"ל שהוא קידש את השם ז"א שהיא נהרגה על קדוש השם, והיום הוא היום הולדת שלה. והרבי סיפר סיפור שאדמו"ר הרש"ב דיבר בענין שבת שכל דבר צריכים לראות שיש קדושת שבת, אז שאלה הנכדה, היא היתה אז בת 10, מילא בזמן שאני ער נו, אבל בזמן שאני יושנת איך אני יכולה לשון ולראות את קדושת שבת, והרבי ביאר אל כל הסיפר.

השיחה השלישית הי' מפרש"י אמר בהתחלת הסדרה שחזר ומנאם כל הענין, לשאול כמה קושיות ולכל לראש א) מה זה נוגע למספר הכוכבים ב) רש"י אומר שבא להודיע חיבתן, לכאורה זה להיפך מפני שרק בחייהם הוא מונה את השמות. הרבי באר הכל, אח"ז מסר משקה, ולזלמן יפה מסר שני בקבוקים, ומזג לו לחיים, ואת השני ביקש הרבי שיחלקו בין הסטונדים ועם חסר שישפכו מבקבוקים אחרים. גם מהבקבוק השני מזג כ"ק זלמן יפה וגם שיחלק את זה בן הסטודנטים. והרבי ביקש שהם יתחילו ניגון, והתחילו בניגון הושיעה את עמך ושרו כרבע שעה, והרבי הי' קצת שמח, השעה היתה 3:50 והרבי התחיל לומר מפני שאנחנו מוגבלים בזמן, אז אני יגיד רק התוכן של הרש"י של סוף הפרשה.

בסוף הפרשה אומר רש"י על ויגרשם מארצו שהקב"ה ישלח אנשים בע"כ. מה הפירוש והרי אנו יודעים שסיום פרשה נגמר בטוב וכאן לכאורה זה ההיפך? אז הרבי התחיל לבאר שיש כאלו שאומרים מה אני צריך את משיח יש לי דז'אב טוב (ז.א. עבודה) ויש לי כמה מיליונים ועם אני צריך תפוחי זהב יש לי קאליפורני' ועם אני צריך משהו אחר יש לי מלאס אנג'לס, וגם הרבי אמר יש מדינה טעקסאס שהוא מדינה שיכולה להכניס בה כמה פעמים מא"י וכאן יש לי מנהטן וואשינגטון, וגם עם אני צריך ישיבה יש לי בברוקלין ישיבת תו"ת ליובאוויטש, אז הרבי אמר באמת כל אחד רוצה לנוסע לא"י אלא שצריך להתבונן בזה ולזרוק את הכל ולהיות בטל למשמעת השם ומשיח, וגם בכה הרבי במילים ויאנחו ישראל מעבודה קשה והרבי העביר ידיו על מצחו והרים את הכובע, ואח"כ הוריד את זה, והי' מאוד מכווץ, הרבי דיבר אז שמה רוצה השם מאנחנו אם רוצה שיעבדו אותו אז למה צריך לתת הסברים? והרבי אח"ז שהיסורים יוצאים לאחר יגדל (?) ההתוועדות נגמרה בשעה 4:15. הרבי נכנס למנחה 4:20, ב 4:40 נגמר מנחה, והלך הביתה. הרבי חזר מהבית בשעה 5:17 ונכנס להתפלל מעריב בשעה 5:22, ונגמר מעריב בשעה 5:40. הלך הביתה בשעה 6:05 והלכו ללוותו, אלימלך וזושא.