קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"א כסלו תשכ"ה


יום ה' כ"א כסלו: הבקר בא אד"ש ל 770 בשעה 9:27 ונכנס להתפלל בשעה 9:42, והי' החתן שלמה קונין ולא אמרו תחנון, ובהתחלת חזרת הש"ץ בהמילים השיבנו אבינו לתורתך, התחיל הרבי לבכות וככה בכה כל השמונה עשרה. כשהגיע לשמע קולנו בכה בקול ולא הי' יכול להתאפק מלבכות. כל החזרת הש"ץ אמר בקול נמוך מאוד. הרבי גמר התפלה בשעה 10:28. למנחה נכנס הרבי בשעה 3:17 לא אמר תחנון כי הי' החתן. בדלת שעל יד הרבי עמד אלי הבר לפני מנחה לקבל הסידור למנחה [החתונה שלו יום א' אבל לא יהי' לו זמן אז] הרבי נתן לו את הסידור, התפלה נגמרה בשעה 3:27. הרבי הלך לביתו בשעה 4:30 הערב, וחזר 5:45. למעריב נכנס 6:47 ונגמר 6:59. בשעה 11:15 הלך הרבי הביתה. היום החליף הרבי טליתו והטלית הזה עם פרפראות מצדו של הטלית, משא"כ הראשון. וגם זה עם ציציות ארוכות.