קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ב אדר-ראשון תשכ"ה


יום ד' כ"ב אד"ר: הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:32, נכנס להתפלה בשעה 9:47 ונגמר התפלה 10:32. למנחה נכנס הרבי בשעה 3:17 ורצה לשים כמה מטבעות בקרן שניאור לפני מנחה, באמצע בא עני והרבי נתן לו את הכסף שרצה לשים בקופה, ואח"כ הרבי לא שם. בבקר לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן מאיר כהן. במנחה אמרו תחנון, נגמר מנחה 3:32. הלך הביתה הערב בשעה 5:13 וחזר בשעה 6. נכנס למעריב 6:47 נגמר מעריב 6:48. חדקוב נכנס בשעה 11 ויצא 11:20, והרבי יצא 11:25.