קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ב שבט תשכ"ה


יום ב' כ"ב שבט: היום לא הייתי הן בתפילת שחרית של הרבי והן בתפילת מנחה מפני שהייתי ב"אהלי תורה" (במקום רייצעס). בערב הלך הרבי בשעה 5:10 וחזר 6:03. בשעה 6:46 נכנס למעריב ונגמר 6:58. בשעה שיצא הרבי ממעריב עמד בחוץ ר' בנימין גארדעצקי, אמר לו הרבי שיכנס בשעה 8:30. ואחרי מעריב נכנס ראטדשטיין והי' עד 8:15, ובשעה 8:32 נכנס ר' בנימין גארדצקי והי' שם עד שעה 11:20 כמעט שלש שעות. ואח"כ נכנס חדקוב עד 11:50, ובשעה 11:55 יצא הרבי מחדרו והביט בזאל ונסע עם קרינסקי לביתו. בת נולדה לאשתו של בנימין קליין. היום יצא התשובה של הבחורים שרוצים להשאר עד אחרי פסח, חדקוב אמר שמחר יתן להם התשובה.