קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ד כסלו תשכ"ה


יום א' כ"ד כסלו: הרבי הגיע בבוקר ל 770 בשעה 9:29 ונכנס להתפלל בשעה 9:43 אמרו תחנון, הסתכל בזמן שנכנס באם יש חתן. לא הי' ולא הסתכל הלאה. נגמר התפילה בשעה 10:25, בחוץ כשהרבי יצא עמדו שלשה עניים, והרבי נתן לכל אחד כמה מטבעות. בשעה 3:16 נכנס הרבי למנחה ולפני עלינו עלה ר' זלמן דוכמאן על הכסא ודילק את המנורה, והרבי הסתכל על ר' זלמן דוכמאן. ר' זלמן אמר את כל הברכות ואחרי ההדלקה התחילו לשיר. הרבי הסתובב לעמוד ולא שר ובזמן שהגיעו למילים על נפלאותיך וישועותיך אז הרבי עשה עם הראש קצת. נגמר מנחה 3:35, הרבי הלך להדליק בשעה 4:23, ובשעה שש בדיוק נכנס הרבי למעריב. בשעה 6:12 נגמר מעריב. הרבי הלך הביתה הלילה בשעה 11:35.