קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ד שבט תשכ"ה


יום ד' כ"ד שבט: הבקר בא הרבי 9:38. לפני שהרבי בא דחפו הבחורים קר שעמד על יד המדרכה של 770 אברהם ליפסקער הוריד את השלג שהי' במדרכה, להתפילה נכנס בשעה 9:46 ונגמר התפילה 10:33. אחרי התפילה נגש איש מחדרי תורה אור ומסר מכתב להרבי. ובזמן שהרבי עמד בחדרו דיבר אתו כמה דקות. בשעה 3:17 נכנס הרבי למנחה, נגמר מנחה 3:33. הלך הרבי לביתו 5:02 הלך ברגל לביתו, וחזר עם קרינסקי בשעה 5:55. נכנס למעריב 6:46 ונגמר 6:57. בתפלת שחרית לפני למנצח יענך נשק הרבי את התפילין. לפני מעריב שמו מנורה בכדי לשים את הנרות, בזמן שעמד על יד העמוד הסתכל הרבי הרבה על המנורה החדשה, הרבי הביט ע"ז לכל עושה שלום מהקדישים. הרבי נסע עם הרבנית. הרבנית באה עשרה דקות לפני שהרבי יצא. חדקוב הי' אצל הרבי בחדר שעה. כשיצא לנסוע עם הרבנית הלך הרבי מהר מאוד.