קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ד תמוז תשכ"ה


יום ש"ק כ"ד תמוז: ירד לתהלים 8:30 ונגמר 10:05. ירד להתפילה 10:37, אמר קדיש דרבנן, אח"כ תהלים, אח"כ משניות, לא הביט בחומש כל התפילה. קיבל מפטיר. נגמר התפילה 12:20. ירד להתוועדות 1:30, והתחיל בקושיא. דיבר בשבת בענין לומדים לא לישמה והעיקר עלה הי' רצו וגם בכה ואמר למה צריכים.. בכה בסוף השיחה, ודיבר בענין לא לישמה ובסוף דיבר בענין משה שם מקדש קרבן שאין ביהמ"ק. נגמר ההתוועדות 3:55. אח"כ עלה למנחה, ונגמר מנחה 4:18. חזר מביתו 5:30, נכנס למעריב 9:05, נגמר 9:25. נסע הביתה 9:40.