קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ה אלול תשכ"ו


יום ש"ק כ"ה אלול: הבקר בא אד"ש שעה 8:15, ירד לתהילים עם סידורו שעה 8:35, אמר קדיש בין כל פרק ופרק, נגמר תהילים 10:10. ירד להתפילה 10:40, ירד עם סידורו והמשניות והחומש, בלי התניא. אמר קדיש בהתחלת התפילה, הביט לפני ברכו בחומש, וגם אמר משניות אחרי קדיש דרבנן שלפני התפילה. הי' דחיפות בהפטורה, אד"ש עלה אחרי שביעי לקדיש וקיבל מפטיר. נגמרה התפילה 12:30. ירד להתוועדות 1:35, התחיל בשיחה בנוגע לאתם נצבים ובכ"ה אלול יום בריאת העולם, אמר שלש שיחות ואח"ז מאמר בניגון.

המאמר התחיל בד"ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך באתם נצבים, ואח"ז התחיל בחומש ואמר גם הפסוק, והקאפיטל פסוק כ' קאפ' כ"ט הכתיבה דספר התורה הזאת, ושאל למה רש"י מחלק, ואח"ז אמר על רש"י בוילך ויכתוב משה כשנגמרה כולה נתנה לבנו הקטן, ואמר שמהרש"י הזה מתורץ בראגאטשאובער. שהראגאטשובער נשאר בקושיא ומה רש"י יכולים לתרץ ודיבר בארוכה. ההתוועדות נגמרה 4:40. בדיוק בשעה 1:25 הודיע שיעשה קידוש ומיד הביאו המזונות והיין, ועשה קידוש, ובסוף ההתוועדות נתן המזונות למשה דובינסקי.

גם עשו באמצע ההתוועדות השבע ברכות של ברוך קיבמאן, ברוך מסר איזה פתקא לרבי, ואד"ש הביט עליו בתמיא וקרא את הפתקא וחייך, ושם הפתק בסידורו. בזמן שיצא התחיל כי בשמחה. למנחה נכנס שעה 4:50, נכנס למעריב שעה 8:05. אחרי מעריב נכנסו חדקוב וליב גרונר ויצא 8:20, ובשעה 12:45 בא לסליחות. ירד לסליחות 1:10,בשמע קולנו הביט האם סגרו הארון ואמר אשמנו. אחרי הסליחות שרו רחמנא ועשה קצת עם ידו, ובזמן שרצה ללכת הרימו השולחן ואד"ש התכופף ויצא. אח"כ הי' בחדרו יותר מחצי שעה, ובשעה 2:45 נסע הביתה עם קרינסקי.