קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ה מרחשון תשכ"ה


יום ש"ק כ"ה מרחשון: בבוקר התחילו להגיד תהלים בשעה 8:30 והחזן הי' ר' זלמן דוכמאן, ונגמר בשעה 10:10. הרבי אמר בין כל פרק ופרק קדיש. התפילה התחילה בשעה 10:30 הרבי נכנס 10:30, והתפילה נגמרה בשעה 12:30. בשעה 1:30 נכנס הרבי להתוועדות. לפני ההתוועדות עמד ר' דוד שי' ראסקין על הבימה והכריז שאף אחד לא ישן ואם הוא רוצה לישון שילך לביתו. הרבי דיבר בהתחלה על הפרשה חיי שרה. השיחות יוצאות מוגהות כל שבוע. והרבי הזכיר באמצע מה שיושנים באמצע ההתועדות. הרבי אמר בסוף ההתוועדות שכעת יכולים להתעורר (מפני שהי' בסוף ההתוועדות), ההתוועדות נגמרה בשעה 3:40, ואח"ז התפללו מנחה. למעריב נכנס ב 5:47 ואח"ז אמר ר' יוחנן הבדלה, והרבי נכנס לחדרו. בשעה רבע לשבע הלך הרבי לביתו.

בבוקר התחילו להגיד תהלים בשעה 8:30, החזן היה ר' זלמן דוכמאן ונגמר בשעה 10:10. הרבי אמר בין כל פרק ופרק קדיש. כל התהילים הרבי אומר תמיד בעמידה.

התפילה התחילה בשעה 10:30 ונגמרה בשעה 12:30.

בשעה 1:30 נכנס הרבי להתוועדות. לפני ההתוועדות עמד ר' דוד שי' ראסקין על הבימה והכריז שאף אחד לא ישן ואם הוא רוצה לישון שילך לביתו. הרבי דיבר בהתחלה על פרשת חיי שרה. [השיחות יוצאות מוגהות כל שבוע]. הרבי הזכיר באמצע על כך שישנים באמצע ההתועדות, ובסוף ההתוועדות הרבי אמר שכעת יכולים להתעורר. ההתוועדות נגמרה בשעה 3:40 ואח"ז התפללו מנחה.

למנחה כרגיל מתיישב ב"אשרי" עד קדיש "אמן יהא שמיה רבא", וכן בחזרת הש"ץ עד ל"מודים", ושוב מתיישב וקם רק בקדיש ב"אמן יהא שמיה רבא". למעריב נכנס ב-5:47 ואח"ז ערך ר' יוחנן הבדלה והרבי נכנס לחדרו. בשעה 6:45 הלך הרבי לביתו.