קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ו מרחשון תשכ"ה


יום א' כ"ו מרחשון: הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:22 ונכנס להתפלל בשעה 9:38 ונגמר התפלה בשעה 10:25. היום הרבי הודיע שלא יצא למעריב בשעה 6:45, אלא בשעה 7:45. במעריב בכה הרבי קצת בהשכיבנו בהמילים מלפנינו ומלאחרינו. הלילה הי' ליל יחידות. נכנס ליחידות ר' קאפל באכער ואשתו והרבי נתן לקאפל 10 דולאר, ולאשתו 5 דולאר, ואמר להם את הדולרים תמכרו בא"י, ואת הכסף שיתנו לצדקה. הוא נוסע ביום שלישי. גם אמר לו הרבי שיחזור שיחה בירושלים ובלוד ובכפר חב"ד. הוא נוסע לדרום אפריקה אבל בדרך יהי' בא"י. גם אמר לו הרבי שיכנס למושב שמדברים באנגלית אל יד כפר חב"ד. הלילה נכנסו גם עשרה אנשים ממדינת ערבית עם שמואל פסח באגמילסקי, והם היו כשלשה רבעי שעה. הרבי דיבר אתם שיעשו מקוה והרבי רצה לתת 4 אלפים דולאר בשביל המקוה, אבל אמרו שיתנו לבד. והרבי אמר להם שהוא רוצה להשתתף ונתן 18 פעמים 18 דולאר. וגם הרבי אמר שהאיש שרצה לתת את 4 אלפים דולאר ישמח שכעת יצטרך ליתן רק 18 פעמים 18. אחרון נכנס ליחידות חיים ברגר והי' שם 15 דקות ונדנד הרבי, והרבי צלצל ליודל קרינסקי שיכנס להוציא אותו, אז קרינסקי נכנס והוציא אותו. הרבי נסע בשעה 12:30.

הרבי בא הבוקר ל-770 בשעה 9:22 ונכנס להתפלל בשעה 9:38. התפילה הסתיימה בשעה 10:25.

היום הרבי הודיע שלא יצא למעריב בשעה 6:45 אלא בשעה 7:45.

למעריב היום בלילה נעצר מדמעות ב"השכיבנו אבינו".

ליל "יחידות". הלילה נכנסו קבוצה של כעשרה ספרדים מאפגניסטן עם שמואל פסח באגמילסקי, והיו כשעה בחדרו. הרבי תבע מהם לבנות מקווה וכן בית כנסת ואסף את הכסף מהם. הרבי רצה לתת 4 אלפים דולאר בשביל המקוה, אבל הם אמרו שהם יתנו לבד. והרבי אמר להם שהוא רוצה להשתתף ונתן 18 פעמים 18 דולאר. והרבי אמר שהאיש שרצה לתת את 4 אלפים דולאר ישמח שכעת יצטרך ליתן רק 18 פעמים 18. אחד מהם אמר שאחיו חולה ואם הרבי יברך אותו ייתן סך של אלף דולר. הרבי בירך אותו והוא נתן המחאה על סכום זה.

גם נכנס ליחידות ר' קאפל באכער ואשתו, והרבי נתן לקאפל 10 דולאר ולאשתו 5 דולאר, ואמר להם שאת הדולרים ימכרו בא"י, ואת הכסף שיתנו לצדקה. הוא נוסע ביום שלישי. גם אמר לו הרבי שיחזור שיחה בירושלים, בלוד ובכפר חב"ד. הוא נוסע לדרום אפריקה אבל בדרך יהיה בא"י. גם אמר לו הרבי שיכנס למושב שמדברים באנגלית ליד כפר חב"ד.

אחרון נכנס ליחידות... והיה שם 15 דקות ונדנד לרבי, והרבי צלצל ליודל קרינסקי שיכנס להוציא אותו, והוא נכנס והוציא אותו.

הרבי נסע בשעה 12:30.