קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ז אדר-שני תשכ"ה


יום ד' כ"ז אד"ש: הבקר בשעה 9:35 בא הרבי ל 770 פתחתי לו את הדלת, ואמר לי א דאנק. נכנס להתפלל 9:50, לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן שמעון לזרוב, וחיפש אותו לפני חזרת הש"ץ. נגמר התפילה 10:33. בשעה 3:17 נכנס למנחה ונגמר מנחה 3:30. בשעה 7:02 נכנס הרבי למעריב ונגמר מעריב 7:14. היום הגיה הרבי על השיחה שאמר אתמול חדקוב לנוסעים, והי' הרבה הגהות וצילמו את הכתב יד ואח"כ עשו סטנטול. בשעה 12:20 נסע הרבי עם הרבנית הביתה. הרבנית באה 12:18 ונכנסה לרבי ומיד יצאה. בשעה 10:10 נכנס רש"ג אצל הרבי בענין השריפה שהי' בבעטפורט אתמול, ולבש בגדים יפים בזמן שנכנס, ויצא בשעה 11:15 .