קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ז מנחם-אב תשכ"ו


יום ש"ק כ"ז מנ"א: הבקר בא אד"ש ל 770 בשעה 8:15, ירד לתהילים 8:30, בשעה 10:05 כבר אד"ש גמר התהילים, והחזן גמר 10:20, ואד"ש נשען על הסטענדער ושם ידו על המצח ואמר קטורת, והביט על השעון. ירד להתפילה 10:40, התפלל עד ב"ש ואמר תניא, ואח"כ התפלל עד ברכו, ואח"כ הביט בחומש. קיבל מפטיר. במוסף ניגש שמואל בצלאל אלטוהיז, נגמרה התפילה 12:45.

בשעה 1:30 ירד אד"ש להתוועדות. אמר כמה שיחות בענין הפרשה והפטרה שבעא דנחמתא, ובכה במילים שאמר ותאמר ציון עזבני ה', ואח"כ אמר מאמר מליקוטי תורה. שרו, אד"ש אמר לשמואל בצלאל שינגן וניגן, ואח"כ אמר לו אד"ש שילמד עוה"פ. אח"כ דיבר אד"ש בענין רש"י על החומש, על הפסוק כי עם קדוש אתה כתוב פעמיים עם קדוש בפרשה, וכל העם רש"י מפרשת אחרת. ההתוועדות נגמרה בשעה 4:30, אחרי מנחה התחיל אד"ש הושיעה את עמך. למעריב נכנס 8:55, נסע הביתה 9:40.