קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ח תשרי תשס"ט


יום שני, כ"ח תשרי

בשעות הבוקר המוקדמות התקיים "סדר השכם" – לימוד עניני גאומ"ש.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. בקריה"ת עלה שלישי (חתן בר-מצוה עלה ראשון). סיום התפילה 11:03.

בצאתו מהתפילה, עמדה במערב הזאל קבוצת אורחים הנוסעים לקבלת ברכת הדרך "פאָרט געזונטערהייט", וכן הוא בכל התפילות בימים אלו.

למנחה נכנס בשעה 3:15. בסיום התפילה (3:32) אמרו תהילים לזכות תושבי אה"ק וכו' עד השעה 3:41.

השיעור בעניני גאומ"ש המתקיים אחרי מנחה חזר היום לצורה הרגילה (שיעור בדבר-מלכות השבועי, בשולחן שמשמאל ארון הקודש) ונמסר היום ע"י הת' מנחם מענדל קופצ'יק שי' (מה"קבוצה" – תשס"ט).

למעריב נכנס בשעה 6:45; סיום התפילה 6:56.

בשעה 7:30 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבית הכנסת ל"יחידות הכללית" לאורחים שיחיו. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א התיישב ליד השולחן שהוכן במקום הרגיל במערב הזאל, ונשא שיחה בפני האורחים כמנהגו הק'. אח"כ ניגשו האורחים אחד אחד והגישו את הפ"נ, כנהוג.

לערך בשעה 11:00 התקיימה התוועדות "פינת החי" השבועית בפינה הצפונית-מזרחית, במהלכה למדו עניני גאומ"ש מתוך קונטרס "יחי המלך" השבועי, ובהמשך נערך "סיום" על ההלכות האחרונות ברמב"ם, וחולק מהמשקה שנתן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בהמשך הצטרף הרב שמעון ווייצהאַנדלער שי' שהתוועד עם התמימים.