קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ט אדר-שני תשכ"ה


יום ו' כ"ט אד"ש: הבקר בשעה 9:33 בא הרבי ל 770, נכנס להתפילה בשעה 9:38. לפני ברוך שאמר ניגש ר' זלמן דוכמאן ואמר להרבי שיש סנדק, והרבי שאל "ווער" ואמר ר' דוד, לפני חזרת הש"ץ חיפש אותו הרבי עד שראה אותו, ואז התחיל חזרת הש"ץ, נגמר התפילה 10:35. נסע למקוה בשעה 11:15 וחזר 12:05. בשעה 12:25 נסע לאוהל ומיד שישב בקאר הוציא המשקפיים והרכיב אותם, חזר מהאוהל בשעה 5:45, נטל ידיו ובזמן ששם הפדיונות על המדריגות הביט על שלום ישראל חדקוב, ומיד שלום ישראל לקח הפדיונות והכניס את זה. למנחה יצא בשעה 5:44 ונגמר 6:06. בשעה 7:10 ירד למעריב, נגמר מעריב וקבלת שבת 7:40. לפני ברכו הביט הרבי על הקהל. בשעה 10:10 הלך הרבי לביתו לליל שבת.