קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ט אלול תשכ"ה


יום א' כ"ט אלול: בשעה 7 ירד לסליחות, עשה עם ידו בסוף הסליחות מאוד חזק, ובשתי ידיו והתנענע חזק. בשעה 8:15 נסע למקוה, חזר 8:45, נכנס להתפילה 9:50, התפילה הי' במהירות. בהתרת נדרים ישבו מנין ואמר גם בשו"ע את הפרוזבול. בסוף אמר: לשנה טובה ומתוקה אם עושים כאן פרוזבול לא יצטרכו למעלה. ואח"כ מיד התחיל הפדיונות, אמר לכל אחד כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. נסע לאוהל בשעה 12:15, באוהל קרא פדיונות והקריא את זה לפני זה.