קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ט אלול תשס"ט


יום שישי, כ"ט אלול – ער"ה תש"ע

במשך הלילה סידרו את ביהכ"נ לראש השנה; בימת הקריאה הוצבה בחלק המערבי של ביהכ"נ וכו'.

לאמירת סליחות נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:00, ואמירת הסליחות הסתיימה בשעה 8:00 לערך.

לתפילת שחרית נכנס בשעה 10:00. בסיום התפילה, הכריז ר' מנחם מאיר הכהן שי' בלאַו את ה"היום יום" וקטע בעניני גאומ"ש כרגיל, ואח"כ הכריז: "התרת נדרים". הקהל השתתק עת אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הנוסח, וכולם ענו "הכל יהיו מותרין לך וכו'" (כנהוג מאז ער"ה תשנ"ד. ולהעיר שעל בימת התפילה הונחו ג"כ ספסלים עבור רבנים וזקני אנ"ש כמידי שנה).

לאחר מכן עלה ר' אברהם שי' מייזליש והקריא בפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הפ"נ הכללי בשם אנ"ש והתמימים, כשמסיים בהכרזת "יחי" ג"פ ואחריו הקהל. אח"כ הכריזו על זמן תפילת מנחה לשעה 3:15, ופתחו בשירת "יחי" המלווה את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בדרך צאתו. השעה היתה 10:58.

כעבור חצי שעה, בשעה 11:28, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקבלת הפ"נים. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עמד מחוץ לפתח ג"ע התחתון (בערך במקום של חלוקת הדולרים בימי ראשון), מאחורי שולחן קטן (השולחן חדש יחסית, ובו השתמש גם בת"ב ש.ז. ולהעיר שהשולחן היה מונח על בימת התפילה בעת תפילת מעריב אמש והיום באמירת הסליחות) וע"ג שטיח כרגיל, וכאו"א עבר ומסר את הפ"נ.

התור למסירת הפ"נים נמשך למעלה משעה וחצי, עד לשעה 1:02 לערך.

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:15, לזאַל הקטן למעלה. התפילה היתה כרגיל, ובסיומה הכריזו על קבלת שבת לשעה 7:30.