קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ט כסלו תשכ"ה


יום ו' כ"ט כסלו: הבקר בא אד"ש בשעה 9:27 נכנס להתפלל 9:43. הלל ר' זלמן דוכמאן, התפלה נגמר 10:43. הרבי הגיע מהאוהל בשעה 3:40 וכל הזמן חיכו לאד"ש, ומיד שהגיע ובא עם הפידיונות ושם את הפ"נ אל יד המדריגות, בשפתיו מילמל, ומיד נטל ידיו אל יד הכיור של החדר של ר' שמואל לויטין ואח"ז פתח חדרו והכניס שלום ישראל חדקוב את הפידיונות. ואחרי חמשה רגעים נכנס אד"ש עם נעלים והסירטוק של שבת, והתחיל אשרי. ר' זלמן דוכמאן הדליק את הנרות ולא שרו בהדלקת נרות. בשעה 3:55 נגמר מנחה, ובשעה 4:05 הלך אד"ש לביתו להדליק נר של חנוכה וחזר בשעה 4:50. ובזמן שרצה להכנס לחדרו נגש ד"ר זעליגסון לאד"ש ודיברו יותר מרבע שעה אל יד הדלת. בשעה 5:30 ירד הרבי לקבלת שבת ונגמר התפלה ב 6:10. על יד חדרו עמדו הילדים והרבי אמר להם גוט שבת והם עונים.