קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ט מרחשון תשכ"ה


יום ד' כ"ט מרחשון: הרבי בא היום בשעה 9:26 ונכנס להתפלל בשעה 9:42 ונגמר התפלה 10:19. בשעה 11:15 הלך הרבי למקוה ובשעה 12:12 חזר מהמקוה, הלך ברגל למקוה. בשעה 12:33 נסע הרבי לאוהל עם קרינסקי. הרבי חזר מהאוהל בשעה 5:20 ונכנס להתפלל מנחה בשעה 5:13 שזה 20 דקות אחרי השקיעה, ונגמר התפלה בשעה 5:27. הרבי נכנס למעריב בשעה 5:35 ונגמר התפלה 5:48. והרבי נסע הביתה הבשעה 6:30 ולא חזר הלילה.

הרבי בא היום בשעה 9:26, נכנס להתפלל בשעה 9:42 והתפלה נגמרה 10:19.

בשחרית, וכן למנחה בחזרת הש"ץ אומר "וקרנו תרום בישועתך" בניגון קצת. ב"שים שלום" עצר מלבכות.

ראיתי עוד פרט מעניין שמאחרי "ברוך שאמר" מתחיל לאחוז יד ימינו על יד שמאלו בכף היד ומשחק קצת עם האצבעות, כן כל יום עד לאחר קריאת שמע.

היום ערב ראש חודש. הרבי הלך למקווה ברגל בשעה 11:15 ובשעה 12:12 חזר. בשעה 12:33 נסע הרבי לאוהל עם קרינסקי.

הרבי חזר מהאוהל ב-5:15, קצת מצונן. התפלל מנחה לפני העמוד (הגם שכבר היה זמן מעריב ובר"ח לא צריך לגשת). בחזרת הש"ץ עצר קצת מדמעות. בד"כ אומר הרבי משניות בחדרו והיום הוא אמר זאת לפני העמוד מפרק כ"ד כלים עד הסוף, וכן מקוואות פרק ז' (כפי שמובא בסידור).

למעריב לא ניגש לעמוד.

הרבי נכנס למעריב בשעה 5:35 והתפלה נגמרה ב-5:48.

נסע הביתה בשעה 6:30 ולא חזר הלילה.