קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ט שבט תשכ"ה


יום ב' כ"ט שבט: היום בא הרבי ל 770 בשעה 9:32 נכנס להתפלל בשעה 9:48 קיבל הרבי שלישי, לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן קלמנסון. אחרי שמונה עשרה לקחו את הכסא מפני שהחתן בא אחרי שהביאו את הכסא הרבי הביט על החתן לפני חזרת הש"ץ. בשעה 10:37 נגמר התפלה. בשעה 11:10 נסע הרבי למקווה וחזר ב 11:55. נסע לאוהל בשעה 12:31, בזמן שנכנס לקר הוריד את הכובע וניגב את הראש עם היד ולבש בחזרה הכובע. ישב על יד קרינסקי. בשעה 5:30 בא הרבי מהאוהל נטל ידיו, שם הפדיונות על המדרגות, בנימין קליין הכניס הפדיונות. ורק החליף נעליו, ונכנס מיד למנחה בשעה 5:33 ונגמר מנחה 5:45. אח"כ נכנס חדקוב ושאל אם מתפללים אח"כ מעריב, ויצא הרבי בשעה 5:55, החזן הי' קעלער. בזמן שנכנס הביט על הקהל וישב בשלחן. בשעה 6:05 נגמר מעריב. בשעה 6:10 נסע הרבי לביתו. חזר מביתו 7:10. אז בא בוס של הישיבה ובחוץ זרקו שלג אחד על השני, והרבי בא פתאום והביט על אלו שזרקו ואח"כ ראה את לייב לוין שלא הולך עם מעיל שאל אותו אם יש לו מעיל וענה כן.

בשעה 8:15 נכנס ניסן מינדל להרבי ויצא 9:30. הרבי הלך לביתו 11:15. הלילה הי' חתונה של קלמנסון ושם הי' שמח. החותן לא רצה להביא את החתן לחופה מפני שהוא ברוגז אתו ורצה להוביל את בתו, אבל זה לא המנהג שאבי הכלה יוביל את בתו לחופה וחכו שיהא פשרה, אבל לא מצאו עצה עד שטלפנו להרבי. ושאלו אותו, והרבי ענה שיעשו בדרך שלום. אז הסוף הי' שלא הוביל אבי' של הכלה את החתן אלא כמו שרצה. החופה היתה בשעה 11:30. לפני שמנה עשרה של מעריב חכו שיתנו מכה על השולחן שצריכים לומר יעלה ויבא ונתנו דפיקה.