קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' אדר-ראשון תשכ"ה


יום ב' כ' אד"ר: הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:37 פתחתי לו הדלת ואמר לי א דאנק. נכנס להתפילה 9:48, לפני חזרת הש"ץ הביט על ישראל שם טוב שהיום עושה ברית מילה, ולא אמרו תחנון. כל הכהנים יצאו בקריאה, שלישי קיבל הרבי. הגבהה קיבל אביו של אברהם גערליצקי, נגמר התפילה 10:42. למנחה נתן הרבי הסידור לפרימן מאיר כהן ובירך לו משהו. נכנס למנחה 3:16, לא אמרו תחנון. לפני חזרת הש"ץ הביט על החתן. נגמר מנחה 3:30. אחרי מנחה רקדו ר' חיים טאשקענט ור' בנצי שם טוב ור' מיכאל טיילטבוים (כי שתו טוב בברית). בשעה 5:10 הלך הרבי הביתה וחזר בשעה 6:15. נכנס למעריב 6:48 ונגמר בדיוק 7:00. חדקוב נכנס בשעה 11:05 ויצא 11:40. הרבי נסע הביתה בשעה 11:45.