קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' אייר תשכ"ה


יום ש"ק פ' אמור כ' אייר: בא הבקר ל 770 בשעה 8:30, הביט בזאל, ירד להתפילה 10:05 ונגמר התפילה 12. בהתחלה אמר קדיש דרבנן ואח"כ הביט כמה רגעים על העולם, אח"כ אמר תהלים ובזמן שאחז לפני ברוך שאמר אמר משניות ואח"כ התפלל, קיבל מפטיר. ירד להתוועדות 1:30, דבר מהתחלת הסידרה ואח"כ אמר שיחה עוד .. לרש"י, ואח"כ אמר המאמר ואמר לאלו שבאו לשבת שיגידו לחיים, גם אמר שיגידו לחיים מי שגמר ליקוטי תורה, ומי שלא גמר יכול לגמור עד צאת הכוכבים. גם אמר למשה (שהוא) חייב משבוע שעברה, ז.א. לחיים. לפני שהלך באו כל אלו שיש להם שמחות, והרבי עמד ומזג להם, ואח"כ הלך. ההתוועדות נגמרה 3:40. למנחה נכנס מיד. חזר מביתו 8:25.