קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' כסלו תשכ"ה


יום ד' כ' כסלו: הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:26 יצא להתפלל בשעה 9:40, לא אמר תחנון, נגמר התפלה בשעה 10:24. במנחה לא הייתי. הרבי הלך הביתה הערב בשעה 4:30 ולא כיבה את החשמל בחדרו, וחזר בשעה 5:30, לא הי' סדר נגלה כל היום. [בשעה 8:10 נכנס ר' דוד ראסקין עם הניגון אפ קאזאק והתחיל לשיר וכולם שרו איתו וחילק ר' דוד משקה מהרבי ומזונות וסודה שהרבי נתן בשבת להתוועד, ואחרי עשרה דקות הגיע דזיקאבסאהן והתחיל לצעוק על הבחורים על הניגון ששרים בהתוועדות וצעק ואמר שבישיבה יש מושחתים ודפק בחדרו שעה ואח"כ הלך לו]. הלילה הי' יחידות. היחידות התחילה בשעה 8:30 נכנס גם אלימלך צוויבל והכלה שלו. בשעה 11:30 הגיע עשיר אחד והי' אצל הרבי עד 1:30. וגם ישראל דריזין נכנס ליחידות, והרבי אמר לו שיכול להשאר כמה זמן עוד באמריקה. למעריב נכנס הרבי בשעה 6:45 בדיוק נגמר התפלה בשעה 6:55. הלילה הלך אד"ש לביתו בערך 2:30.