קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' מנחם-אב תשכ"ה


יום ד' כ' מנ"א: להתוועדות נכנס 9:05, התחיל בשיחה על סוף נידה וההמשך כמה .. בערך חצי שעה. אחרי השיחה באמצע הניגון, ניגש האיש עם מפה של מקוה ואמר להרבי לחיים, ואד"ש נתן לו מזונות וגם לבנו הקטן, והרבי חייך אליו ודיבר ותשעה רבע לעשר ודיבר בענין העולם הקטן ועולם פצה, ואח"כ ניגנו ניגון והרבי עשה עם ידיו והי' שמח, ואח"כ דיבר שיחה כעשר דקות בענין סוף הפרשה ופרשת השבוע, בענין שבירת הלוחות, וניגנו. אח"כ דיבר שיחה ברכות וסוף נידה הקשר למה זה נקרא התחלת ברכות וזרעים, וביאר שלמה אבדה ארץ שלא ברכו וכו', אח"כ ניגנו הוא אלוקינו ועשה עם ידיו. אח"כ לקח משקה מהשולחן ושם בכוסו ואמר לתת אח"כ את הבקבוק לקהת וייס שהוא יחלק לכל אחד.

אח"כ ניגש בחור והרבי שאל אותו אם זה כשר והרבי מסר את להביינוף, ולא אמר שזה כשר, אז ביקש הרבי היין שלו ומזג לבחור, ואמר שזה שלו ואין ע"ז שאלות, וחייך. ואח"כ דיבר שיחה יותר מחצי שעה, בענין הסיפור של אביו שהי' במאסר ועשה רמזים לכל מילה לוי גבורה יצחק גבורה, וביאר ואח"כ ניגשו כמה אנשים, ואח"כ דיבר שיחה בענין מאימתי בענין אדמה"ז שבא למעזריטש כעשרים דקות. באמצע הניגון ניגש ר' זלמן דוכמאן ואמר איזה ברכה להרבי, והרבי ענה אמן בקול רם, ואח"כ לקח חתיכה עוגה ואד"ש מסר לו "תקח ביד רחבה"! וחייך, ושתה כל כוסו יין, ועשה לר' יואל כהן הוריד הכובע אליו והראה איך שעומד... ז"א שעמד במרה שחורה, הרבי הי' מאוד שמח.

אח"כ דיבר שיחה אחרונה כחצי שעה, ואח"כ אמר שהמזונות בשביל שבת ומלווה מלכה. ובירך ברכה אחרונה ואמר לשיר הושיעה את עמך, ונענע עם גופו על הכסא ורקדו ואח"כ קם והלך. התוועדות נגמרה בשעה 12:40. בשעה 1:20 נסע הביתה ושרו בזמן שיצא מ 770, ועשה עם ידו ונסע עם חדקוב.