קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' תשרי תשי"א


ליל הושענא רבה

אחרי תפילת מעריב נכנס הרב יאלעס לכ"ק אדמו"ר שליט"א לקבל את ברכת הפרידה לפני נסיעתו חזרה לפילדלפי'. הוא מצא את כ"ק אדמו"ר שליט"א יושב ומעיין במשנה תורה לרמב"ם. הרב יאלעס ביקש את סליחתו על ההפרעה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הגיב שאין זו הפרעה. כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו את עלי-ההגהה של קונטרס פ"ה שבו המאמר לשמיני עצרת, "צידה לדרך" - ללומדו במשך זמן נסיעתו לביתו.

בעת אמירת תהלים בביהמ"ד ישב כ"ק אדמו"ר שליט"א על כסא ליד הדלת המפרידה בין ביהמ"ד ומשרד המל"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א לא אמר קדיש בין ספר לספר.