קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ל' אדר-ראשון תשכ"ה


יום ה' אדר"ח אד"ש: הבקר בא הרבי בשעה 9:34, הרבי נכנס לקדיש שלאחר שיר של יום בשעה 10:10, רביעי קיבל הרבי. במוסף אמר הרבי משניות ותהילים, התפלה נגמרה 10:34. בשעה 3:10 הודיע הרבי שיצא למנחה בשעה 3:30, ובשעה 3:32 נכנס הרבי למנחה, נתן להחתן צבי שופרין את הסידור שלו. מיד כשנכנס אמר קדיש דרבנן שחסר הבקר. בשעה 5:10 הלך הביתה וחזר 6:10, למעריב נכנס 6:45. החזן הי' ר' בנימין לויטין, אחרי קדיש דרבנן של משניות, הביט הרבי על ר' בנימין שיגיד הקדיש דרבנן אבל לא אמר. נגמר מעריב 6:58.

היחידות התחילה בשעה 8:13. בשעה 11:10 נכנס אחד ממזרחי והי' שם עד שעה 12:50. הוא סיפר שהרבי אמר לו שרוצה שיהי' חזית דתית מאוחדת, ובכלל דיברו דברים שלא רצה לספר. אח"כ נכנס יוסף אלחרר והי' שם 12 דקות. בשעה 1:10 נכנס חדקוב עד 1:30, ויצא ונכנס עוה"פ ודיבר עם הרבי על יד הדלת, ובשעה 1:33 יצא הרבי ונסע עם קרינסקי. בזמן שיצא הביט בזאל. הלילה עשו שולחנות יפות על הבימה של הרבי. הערב יצא הלקוטי תורה למכירה (4$ לבחורים) ואומרים שהרבי אמר לחדקוב, שרק עד פסח יהי' המחיר בזול.