ב' תמוז תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־01:48, 26 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שני ב' תמוז

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:55 ובסיום התפלה יצא אל המרפסת, כשהש"צ אחז לקראת סיום קדיש בתרא. תיכף בסיימו החל הקהל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט מיד אל השורות הראשונות, בפיו הק' ניגן כל העת וכן הכה באצבעות ידו השמאלית ע"ג יד ימינו, וכך נמשך כ-2 דקות, כשלפתע החל לעודד בתנועות ראשו הק' מלמע' למטה ולאחמ"כ הביט לשמאלו לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 2.10 דק'.

כמדווח ביומן הקודם - היום התקיימה 'ביקורת ממשלתית' של אישי ונציגי המימשל. הנהלת הישיבה התכוננה לכך בקדחתנות משך כמה חודשים, והשיפורים והשיפוצים במבנים, כמו גם ההכנות הרוחניות ניכרו בעליל... וכאמור, היום הגיעה המשלחת לישיבה ב'חובבי תורה', והתקיים שיעור מיוחד לכל הבחורים (200 במספר!) ע"י הרב שניאור זלמן שי' לאבקוואסקי, בנוכחות נציגי המימשל, וראש הכולל דחסידי גור, הרב פישער, שאף הוא הצטרף למשלחת ובא לעמוד מקרוב על רמת הלימודים כאן - מטעם המימשל. בסיום השיעור שוחחו והתפלפלו בלימוד כמה מהתמימים שי' עם מגיד השיעור ועם ראש הכולל שהתפעל מאוד.

לאחמ"כ השתתף אף בתפילת המנחה וראה את מלך המשיח, ואין צורך לומר שיצא מאושר ואף מרוגש מביקור זה...

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 9:05 והי' דקה ומחצה במרפסת. רוב הזמן לא עודד השירה והביט נכחו. לכמה וכמה שאחזו כוסיות 'לחיים' בידיהם ענה כ"ק אד"ש מה"מ. ולסיום פנה לשמאלו לסגירת הוילון.

היום ביקר הד"ר ליברמן אצל כ"ק אד"ש מה"מ.

כמו"כ הערב בתפילת ערבית נכח גם הד"ר טישהאלץ, כשלפני התפילה קיים אסיפה עם קבוצה של כ-50 יונגעלייט מאנ"ש, בהשתתפות הד"ר רוזן - בענין פעילות הרופאים והצוות בבריאותו של כ"ק אד"ש מה"מ.

משתתפי האסיפה, מקרב אנ"ש, היו מ'סלתה ושמנה' של קראון הייטס, וביניהם נציגי המוסדות מל"ח מרכז, ותומכי המוסדות, שיצאו כולם בקריאה לאחדות, ולהמשך עבודה פורי' ומשותפת להחלמתו של כ"ק אד"ש מה"מ. כמו"כ הוקיעו מכל וכל את אלו שהולכים בדרך לא דרך למען הגדלת נפשם הם...

הד"ר טישהאלץ מסר את ה'דיאגנוזה' שלו בכל דרך הטיפול שמטפלים ברבי שליט"א, אם כי, מובן וגם פשוט כי 'שמר על סודיות' בכל הנוגע לדברים אישיים, מאחר שלאיש אסור לדעת מכך, אך בכללות ידע לספר שלדעתו על כל דבר ודבר צריכים את הסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ, וכך המציאות בפועל - הם מקבלים ועושים אך ורק לפי הסכמתו הבלעדית; כמו"כ הם רואים בחיוב את יציאותיו של כ"ק אד"ש מה"מ לתפילות כמה שיותר.