ד' ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־20:46, 25 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שישי ד' ניסן

לפני תפילת מנחה הי' פיזיותרפי' לדיבור ולאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד לתפילה. קודם התפילה קיבל חתן את הסידור מידו הק' ואח"כ הש"צ החל בתפילה (1:13), ובסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, הביט וסקר את ה'עולם', התקרב למרפסת ולאחמ"כ אף 'זרק' מבט כלפי מעלה. אח"כ משך זמן הי' 'פארטראכט' [שפתותיו הק' נעות], וכשעברו כ-2 דקות, פנה לימינו והחל לעודד בתנועות חזקות; היישיר מבטו הק' ושוב פנה לימינו והמשיך לעודד, ולאחמ"כ פנה לשמאלו והמשיך לעודד השירה. כן הביט לעבר השלט "ברוך הבא מלך המשיח", והמשיך לעודד, ולאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 2.5 דקות והשעה היתה 1:28.

הי' זה אך טבעי שמיד לאחר הגילוי יצאו התמימים בכוחות חדשים, טריים ורעננים ל'מבצעים', להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח.

  • * *

לוחות המודעות ב-770 עודכנו לקראת י"א ניסן. הלוח בו ממוקמת מפת התהלוכה של השיירה הגדולה לפירסום המשיח, התעדכן אף הוא: האחראים סימנו היכן נמצאת השיירה היום ובאיזה מדינות ביקרו הטנקיסטים, והיכן עדיין לא.

כמו"כ בפתח 770 תלו 'עלים' מהספר החדש הרואה אור לראשונה, "ימי בראשית" - תיאור מהתחלת הנשיאות של כ"ק אד"ש מה"מ - תש"י-תשי"א.

ברחבי השכונה נתלו מודעות אודות ה'סאטעלייט' שיתקיים ביום ראשון הקרוב, היישר מחגיגת ה'בר-בת מצוה' השנתית ל-91 מילדי וילדות עולי רוסיה, המתקיימת בניהול ועידוד מרכז גוטניק באה"ק - לבית משיח.

[כמה מוזר שהמלה 'סאטעלייט', כמו גם העובדה הזאת אינה 'מחדשת' משהו... שכן, הדבר נהפך להיות 'שיגרתי', ומפעם לפעם זוכים ומשתתפים באירוע כלל עולמי זה או אחר. ויה"ר שהדבר יהווה נדבך נוסף ואחרון בהכנת כל העולם לקראת "אור שבעת הימים", כאשר נזכה ונראה איש את רעהו מקצה העולם ועד קצהו בלי אמצעים...].

ליל שבת קודש

ניצני השלוחים וכן אורחים הגיעו כבר לשבת זו, לשהות במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ ביום הגדול - יום הבהיר י"א בניסן.

גם היום, דקות ספורות לאחר השקיעה, בשעה 6:25, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לבית הכנסת לקבלת שבת (10 מינוט אחר השקיעה). כרגיל לאחרונה, הקהל משרך רגליו לבית הכנסת מוקדם ככל האפשר, לאחר שישנה כבר 'חזקה' שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא מוקדם. [אם כי כבר למדנו שאין קביעות...].

'לכה דודי' ניגנו במנגינת "אורך ימים" [הניגון של פרק צ"א, והקהל שר אותו בהתלהבות יתירה, בידיעה כי השבת הבאה תלווה, בע"ה, בניגון חדש מפרק צ"ב: "מזמור שיר ליום השבת - ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים"], ובסיומו, פיסקת "בואי בשלום", ניגנו במנגינת 'חיילי אדוננו' - על המלים 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', דקות ארוכות.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, כאשר הש"צ אחז עדיין בסיום קדיש בתרא. תיכף לאחמ"כ החל הקהל בניגון 'יחי'. המעמד הי' "שבת'דיק". כ"ק אד"ש מה"מ הי' 'אויפגעלייגט'. תחילה הביט לשמאלו לעבר הש"צ והקהל, ולאחמ"כ לשאר הצדדים. אח"כ היישיר מבטו והסתכל לעבר הקהל, ובמשך כל העת עודד קלות בראשו הק'. לאחמ"כ הביט לכיוון מסויים [שפתותיו הק' ממלמלות ופניו מאירות במיוחד], וכשהגיעו למילים "מלך המשיח לעולם ועד" - החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות חזקות ונמרצות בראשו הק', למעלה, למטה ולצדדים. הקהל הגביר את שירתו ב'שטורעם' ובמהירות, עד כי ניגנו ללא ניגון והי' זה הכרזה - "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"!

לאחר הפסק קל עודד שוב בתנועות חזקות לצדדים, למע' ולמטה, [יצויין גם שבמשך כל הזמן הכה באצבע ידו השמאלי על ידו הימנית, וכמ"פ אף עודד בידו השמאלית (מתחת פני המרפסת)] וקצב הניגון הדביק את הציבור, עד שהגיע למהירות מעל גבול היכולת... והתחילו לנגן שוב לאט לאט וב'שטורעם'. כ"ק אד"ש מה"מ הכה באצבעו כנ"ל לפי הקצב, לאט לאט, אבל כעבור כחצי דקה החל שוב לעודד בתנועות חזקות ונמרצות, ושוב על המילים "לעולם ועד". קצב הניגון חזר כמו קודם, וכך זה המשיך עד לסיומו. כשעברו 8 דק', סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 6:55. כמ"פ בעת הניגון הביט לעבר המודעות ועזרת הנשים. כמו"כ הביט על תקרת המזגן ממולו, בה הי' תלוי בעבר השלט "ברוך הבא מלך המשיח".