ה' תשרי תשס"ט

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:14, 27 בנובמבר 2008 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שבת קודש פרשת וילך, שבת שובה, ה' תשרי

בבוקר לא התקיים שיעור ב"דבר מלכות" השבועי (כמידי שבת).

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לפני התיבה עבר ר' מנחם מענדל רייצעס שי'.

"האדרת והאמונה" שרו בניגון הצרפתי, ב"א-ל אדון" שרו ניגון שמח דשמח"ת (המושר על מילות התניא "אוא"ס ב"ה הממכ"ע וכו'"), ב"ממקומך" שרו ניגון שויו"ט, ב"שים שלום" שרו מאַרש נפוליון.

בקריה"ת קראו בס"ת של משיח. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה מפטיר.

אחרי הקריאה חזר ר' שמואל א.ס. ווילשאַנסקי שי' – ראש מכון סמיכה במילנאַנו על שיחת קודש.

התפילה הסתיימה בשעה 12:16.

ב-1:30 – התוועדות. בעת כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ, וכן אחרי הברכה על היין, שרו "יחי אדוננו" (בניגון של "חיילי אדוננו") כרגיל.

אחרי השיחה הראשונה שרו "יחי אדוננו" (בניגון הרגיל) ו"הודו לה'" (דקאפיטל ק"ז), כמידי שבת.

אחרי השיחה השניה שרו "הנני מביא אותם מארץ צפון וגו'".

אחרי השיחה השלישית שרו "דרכך אלקינו".

אחרי השיחה הרביעית קיבל הת' אליהו יונה בנימינסאָהן שי' בקבוק משקה עבור התוועדות "סיום הרמב"ם" של התמימים. אח"כ שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ.

אחרי ההתוועדות, התקיימו שתי התוועדויות (גדולות לפי ערך) ב-770; א' על בימת ההתוועדויות והב' – בשולחן המרכזי.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:30. בקריה"ת עלה שלישי. הש"ץ היה ר' אלעזר קעניג שי', וב"קדשנו" פתח בניגון "ושמחת בחגיך". התפילה הסתיימה ב-6:03.

אחרי התפילה התקיים במערב 770 כינוס "הקהל" גדול בהשתתפות מאות מאנ"ש והתמימים. בפני התמימים נשאו דברים: הרב אלעזר קעניג שי' – משפיע קהילת וישיבת חב"ד בנצרת-עילית, הרב פנחס קאָרף שי' – משפיע באהלי תורה, הרב שא"ס וילשאַנסקי שי', ועוד. בהמשך התקיים כרגיל "סדר ניגונים" וחזרת דא"ח.

מוצאי שבת קודש

משך זמן לפני התפילה, כבר תפסו רבים מקומות לקראת תפילת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לפני התיבה לרגל היארצייט של אמו הרבנית חנה ע"ה. מסביב לעמוד הש"ץ הוקם ריבוע של שולחנות, ואף העמוד עצמו הוכן כראוי.

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:13, ועבר לפני התיבה.

בסיום התפילה, נשאר כרגיל לשמיעת הבדלה, ואחרי הברכה-אחרונה וההכרזה על שחרית, יצא מביהכ"נ. השעה היתה 7:39.

בהמשך הערב התקיימה התוועדות "מלוה מלכה" וסיום הרמב"ם.