ו' אייר תשמ"ב

מתוך יומן 770
גרסה מ־20:57, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ה' ו' אייר ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:35 הי' כינוס של צבאות ה'. אד"ש ירד לתפילת מנחה 2:05 באמצע חזרת הש"ץ הסתכל בתהילים שהביא עמו, בתחנון אמר י"ג מדות והיכה על חזהו אח"כ אמרו הילדים מילה במילה י"ג מידות ונשאר לעמוד אח"כ שוב הכה על חזהו ואז התיישב אמר התחנון בע"פ את ידו הקריב למצח. ולא שם את המרפק על המדף [נשאר סגור] אחרי התפילה אמרו הילדים י"ב הפסוקים אח"כ שרו "ווי וואנט" ואד"ש מחה כפיים, ידיו היו על הסטענדר [כשהגיע למנחה שרו "ווי וואנט" ובדרכו הורה להגביר השירה] אח"כ דיבר שיחה בת ג' חלקים בתחילה דיבר שהכנס של צ"ה חל בימי ספירת העומר שבכל יום סופרים את העומר מחדש שזהו ההוראה שצריכים להוסיף כל יום בהחלטות טובות ובמעשים טובים אח"כ דיבר שצריך להוסיף בפרט באהבת ישראל כפי שהוזכר בפסוקים מאמר ר"ע ובמיוחד נוגע בספה"ע תלמידי ר"ע ועי"ז נזכה לגאולה השלימה ע"י משיח צדקינו נאו, עכשיו, איצטער בפועל ממש. אח"כ דיבר שענין אהבת ישראל מוזכר בשיעור חומש ביום זה. ומשיעור תהילים דיום זה שמתחיל בענין המלחמה עם היצה"ר "ריבה אדנ-י את יריבי לחם את לחמי" ומסיים "חושה לעזרתי ה' תשועתי" שזהו ע"י מלחמת צ"ה עם יצה"ר הרי ה' עוזרם ומנצחים. אח"כ אמר כפי המנהג שיהי' ג' קווים הרי יחלקו ג"כ מטבעות צדקה. וישירו "עוצו עצה" ו"אך צדיקים" וזה יהי' בשלימות בגאולה העתידה. אח"כ הזיז אד"ש מעט את הרמקול ואז ניגש ליבל ושם את הרמקול בצד ואד"ש אמר לו [משהו, כנראה לפי"ז שכתב והביא פתק לי.י. העכט.] שיכריז שיחלקו ב' מטבעות א' לצדקה וא' כרצון הטוב של כואו"א ושיגשו רק המדריכים והמדריכות. אח"כ אד"ש הפך לצד את הסידור ואת התהילים שהי' מונח תחת הסידור והכניס לתהילים את הדף שחילקו לילדים שיחליטו החלטות טובות ומה שיעשו ירשמו וההורים יחתמו ובל"ג בעומר יחלקו ע"ז פרסים ההחלטות הם בנוגע לאהבת ישראל כגון ללמוד עם חבר מכיתה יותר נמוכה וכיו"ב לעזור לחבר לשחק עם החברים מבלי להתרגז ולהתקוטט להזמין חבר לשבת אליך הביתה וכיו"ב. אח"כ שרו "עוצו עצה" אד"ש מחה כפיים ונשען על הסטענדר אח"כ שרו "אך צדיקים" ואד"ש זז מהסטענדר ומחה כפיים חזק ובמהירות, חילק מטבעות שרו ניגון "כוס של ברכה" וכשיצא הורה ובדרכו להגברת השירה. נסע לביתו ב-6:25 חזר מביתו 7:10 נתן לילד שעבר במדרכה מטבע ואמר לו לשים לצדקה. הי' ילד שהלך רחוק יותר ואד"ש הגביה ידו להראות לו שיבא לקחת אד"ש חיכה מעט והילד התקדם יותר ואז הרבי המשיך עד הקופה והילד כבר הגיע לשם אח"כ שם אד"ש ג"כ שם צדקה ואמר לילדים 'א דאנק'. יצא למעריב 9:30.

(שמעתי שהשבוע נכנס מזכירו של הרבי הריי"ץ ר' חיים ליבערמאן אל כ"ק אד"ש ושהה כ-4 שעות).