ז' אדר תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:37, 25 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ראשון ז' אדר

כמה שלוחים וכמה רבנים הגיעו לאסיפה מיוחדת שמתקיימת בימים אלו. כדלהלן. והאווירה ב-770 היתה מרוממת מעט...

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 12:50. שלושה חתנים נכנסו פנימה לקבל את הסידור, וא' מהם, המתחתן היום, ניגש ראשון. כ"ק אד"ש מה"מ הרים את הסידור בידו הק' ומסרה לזה שמתחתן היום, ומיד לאחמ"כ סימן בידו הק' להעבירו בהמשך ליתר החתנים. כ"ק אד"ש מה"מ הי' במאור פנים מיוחד והניד בראשו כמ"פ, תוך כדי ששפתותיו הק' נעות. לאחמ"כ הורם הוילון והש"צ פתח בתפילה.

עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, והקהל פתח בשירת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. כ"ק אד"ש מה"מ עודד בראשו הק' בתנועות קלות, הביט לשמאלו והתקרב לרגע לעבר המעקה ושוב חזר והביט לשמאלו, ממשיך לעודד, ולרגע התחיל לעודד בחזקה בתנועותיו הק', מעלה ומטה ולצדדים, יחד ובמהירות, וביחד ע"ז הביט לשמאלו לסגירת הוילון, ותוך כדי שהחלו המזכירים לסגור, המשיך הוא שליט"א לעודד בחזקה והקהל ניגן בשמחה רבה ועצומה. הגילוי נמשך 2 דק'.

כרבע שעה לאחר תפילת מנחה נכנס הרב י.ק. והודיע כי האסיפה תתקיים בבנין הסמינר בית רבקה. מבעוד מועד הכינו סטיקרים מיוחדים לבאי ומשתתפי האסיפה, בה הי' כתוב: "כינוס הרבנים". יצויין שלמרות הציפיות למאות משתתפים, הגיעו, לאכזבת המארגנים, כמה עשרות בלבד - מתוכם הרוב הינם שלוחים.

עקב התנגדותם של רוב הרבנים לתכנית המקורית, נאלצו המארגנים לוותר על עמל ויזע ו'שינו את הקו' - חיזוק אנ"ש והתמימים בימים אלו. בין הנאומים בלט נאומו של השליח הרב זלמן שי' ליברוב שנשא נאום ארוך בענין "חיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח". כמו"כ באסיפה זו השתתף גם הרה"ח ר' יצחק שי' שפרינגער.

הרב סטאון, תושב ניו-יורק, דיבר בדברים 'חוצבי להבות', כשהוא מקדים ואומר שאין חילוקי דיעות בענין שצריך לפעול, וכל מטרת הכינוס הוא לפרסם את ענין 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח' לכל העולם כולו, וכל הדיון הוא איך להעביר מסר זה באופן המתקבל לעולם. יצויין, כי בדבריו אלו הפתיע את המשתתפים...

בסיום חלקה הראשון של האסיפה הגיעו כל המשתתפים ל-770 (באוטובוס מיוחד שהסיעם מבית רבקה). בואם ל'בית משיח' עורר לא מעט סערה, וכמה מהמתפללים גערו בכמה מהם, על שפוגעים ברבי שליט"א.

ובינתיים, נדלק האור בחדר המיוחד והקהל החל לנגן 'יחי אדוננו'...

כ"ק אד"ש מה"מ נכנס אל החדר המיוחד לתפילת ערבית (6:12), המסך הורם והש"צ פתח בתפילה. עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. תחלה (הי' זה עוד באמצע ה'קדיש') הביט לעבר הקהל ממולו ומימינו, כשיושב קרוב למעקה ומניד קלות. לאחמ"כ התיישר והחל לעודד את השירה וכעבור כדקה החל לעודד בחוזק רב לכל הכיוונים. כן הביט לעבר הצלם שעמד משמאלו. לסיום סימן בידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 6:24.

עם יציאתו של כ"ק אד"ש מה"מ מבית המדרש, קם אחד התמימים, ובשם 'חיילי בית דוד' מחה נגד מארגני האסיפה, כשכל הקהל מקשיב בדריכות רבה לנאמר. הוא אף סיפר על התשובה שיצאה לשליח שלא להגיע לכינוס זה, וכשסיים, מחה כל הקהל כף.

עם סיום התפלה עברו ליד כ"ק אד"ש מה"מ, בפתח היכלו הק', אלו שבאו להשתתף באסיפה, רבנים, שלוחים, ו'עמך' וכד', וכן הטנקיסיטים שיוצאים לדרכם.

מבצע משיח ע"י משרד השלוחים; ז' אדר - י"א ניסן "חדשות טובות אמריקה - משיח עומד לשנות את העולם לטוב, לנצח"

סו"ס הגיע ז' אדר... יום יציאתם של 5 הטנקים מחוף אל חוף בארצה"ב להבאת הבשורה של 'הגיע זמן גאולתכם והנה הנה משיח בא' (באופן המתקבל). על הטנקים, שהגיעו עוד בערב שבת, נכתבה הכתובת הנ"ל באנגלית, עם ציור של שמש: GOOD NEWS AMERICA, MOSHIACH IS ABOUT TO CHANGE THE WORLD FOR GOOD. [=חדשות טובות אמריקה - משיח עומד לשנות את העולם לטוב, לנצח].

[שום תמונה של הרבי לא נראתה על הטנקים, כדי שח"ו היל"ת לא תצא תקלה של 'כלים דתוהו'...].

התמים ש.ש. יזם והגה את התכנית, ובמשך כל הזמן עבד ללא ליאות להצלחת המשימה. מתחיל מהדברים הטכניים: השגת מימון להוצאה גדולה זו, שמירת קשר עם השלוחים הגדולים ע"מ להביא את ה'תהלוכה' לעירם, וכן 'משרד השלוחים' שהכין חוברת צבעונית מיוחדת ("בארשור" בלע"ז) על עניני משיח, שלעת עתה הודפס בכ¬800,000 עותקים, אותם יחלקו במסע הגדול הזה. כן דאגו לארגן בשבוע האחרון עבור ה'טנקיסטים' סידרת שיעורים מיוחדים עם טובי המרצים (המקומיים) בעניני משיח, כהרב סימון שי' יעקבוסון והרב שלמה שי' מג'סקי, בענין "דע מה שתשיב".

לכל טנק נלווה צוות של שלושה בחורים. סך הכל 15 במספר. עפ"י התכנית אמורים הם לשוב ל-770 בי"א ניסן.

על הקיר שמתחת ל'חדר המיוחד' תלו לוח גדול בו מפה של נסיעת הטנקים, ועל כל מדינה שבתכנית "ביקור התהלוכה" מסומן טנק, ובצדדיו מפורט על כל יום ויום היכן יבקרו באותו יום. אין יום פנוי. ולמטה יותר - דוגמא מה"בארשור" החדש המיוחד בעניני משיח.

עוד לפני חודש, כששאל המזכיר הרב י.ק. את כ"ק אד"ש מה"מ בהנוגע לא' התמימים שרוצה להימנות על הטנקיסטים שיוצאים בתהלוכת הטנקים מז' אדר עד י"א ניסן, שלל כ"ק אד"ש מה"מ וענה בחיוב שישב וילמד.

השבוע, לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ אישר את כללות הענין והנהלת הישיבה אף אישרה 15 תלמידים, נכנס המזכיר הרחי"ק ושאל את כ"ק אד"ש מה"מ להסכמה וברכה על כל שם ושם, וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק'. לאחמ"כ שאל המזכיר אף בהנוגע לזה שהם יעברו ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ ביום ראשון בלילה, והסכים דעתו הקדושה.

כאמור, עפ"י התכנית הרי שהיום הם צריכים לצאת כבר לאזור ברוקלין, ואכן עם סיום תפילת מנחה, לאחר שחנו על השדרה שממול 770 והמתינו בדריכות רבה לפקודה "קדימה" - יצאו בשעה 2:00 לערך לשכונות בארא-פארק והסביבה. לתפילת ערבית כבר היו חזרה ב-770, אבל רק להפסקה קלה - הם זכו לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ בטרם יצאו למסע הגדול 'מחוף אל חוף'.

הפיזיקל טערעפי החדש נכח בתפילת ערבית. ונודע שהנ"ל מלא התפעלות מהרבי שליט"א, וכלשונו לא' שדיבר אתו: "נפגשתי וטיפלתי בהרבה 'פציינטים' אבל כזה אדם לא ראיתי. בעיניו יש שתי יהלומים, און ער קוקט נישט אף דיר - ער קוקט דיר אדורך"...

כן ביקר בשעות הצהרים הד"ר לייב שי' טישהאלץ, שמזה זמן רב לא נוכח במקום עקב יציאתו לחופשה. כ"ק אד"ש מה"מ קיבלו במאור פנים מיוחד. הד"ר שוחח עם הרבי, ולאחר מכן נכנס הספי'ץ טערעפי החדש (יהודי), ועבד קצת זמן עם הרבי.