ח"י אדר תשמ"ב

מתוך יומן 770
גרסה מ־20:30, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

ש"ק פר' כי תשא - פר' פרה י"ח אדר ה'תשמ"ב

הגיע מביתו ב-9:00, ירד לשחרית ב-10:00 [הודיע על התוועדות לליבל-כרגיל בש"ק שאינה שבת מברכים] במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וכן כשהש"ץ שר [ל"ב] אחרי התפילה שרו הניגון "ווי וואנט" ובדרכו הורה להגברת השירה. התוועדות מ-1:30-5:45. בשיחה א' דיבר אד"ש השבת זהו המשך לפורים, ולא רואים על אף אחד את עד דלא ידע וכשהסבא רואה את הנכד מוחה את המן הוא בקרירות שלו ועוד מפריע לנכדו למחות וכו' כי בתוכו נמצא 'עמלק'. וכן דיבר שאחד דוחף את השני בהתוועדות להראות שהוא יכול יותר טוב מהשני והוא גדול מהשני אח"כ דיבר שצריך לחזור רבוי פעמים את המאמר דרבותנו נשיאינו. וכן דיבר אד"ש בנוגע לכך שצ"ל עבודה בין בכמות ובין באיכות וסיפר שבא אליו א' בנוגע לאבנים טובות ומרגליות ובקיצור הי' שאם יקח הרבה מאוד אבנים והם לא יהיו מרגליות אינם שוות לאבן מרגלית א' ואף שזה שווה הרבה אפי' א' בכ"ז רוצה הוא שיהי' לו הרבה מאוד אף שהמשא כבד כן צ"ל העבודה בין בכמות בין באיכות אחרי שיחה רביעית אד"ש לא אמר לחיים. שיחה של רש"י הי' רק לבסוף. כששרו "חיילי אדונינו" אד"ש לא הגיב. אח"כ דיבר אד"ש בנוגע למלווה מלכה של 'עזרת אחים' שמי"ר והגיע פרופ' ברנובר אד"ש מזג מכוסו לבקבוק וערבב ג"פ אח"כ מזג להנ"ל לומר לחיים ולפני שמסר לו הבקבוק אמר כנראה הנ"ל לאד"ש שיגידו שאר העוזרים ג"כ והנ"ל קרא לעוד כמה ואד"ש חילק להם לחיים אח"כ רימז אד"ש לליבל מוצקין מזכיר 'עזרת אחים' שיגיע לומר לחיים. אח"כ לקח אד"ש עוד בקבוק ומזג מא' לשני ואת הבקבוק השני מסר לרב מדרום אפריקה [אד"ש חייך אליו כשאמר הגומל ביום ט' אדר] אח"כ מזג אד"ש מכוסו לבקבוק שלישי וערבב, אח"כ הניחו על השולחן ודיבר שיחה שישלחו שליח בשם כל המתוועדים כאן בכדי להמשיך את ההתוועדות בירושלים עיה"ק בעיר העתיקה וביהכ"נ של הצמח צדק. ונזכה שעד אז כולנו נהי' שם בביאת משיח צדקינו יחד עם הצ"צ, אדמוה"א, אדמוה"ז, המגיד, והבעש"ט, ומוהר"ש, והרש"ב, ונשיא דורינו. ואם ח"ו לא, אזי הוא יהי' השליח של כולם ובמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא ושיקח משקה מההתוועדות זו שזהו דבר גשמי שיביא את משיח בפשטות ובגשמיות למטה מעשרה טפחים (אד"ש לא אמר בדיוק מלים אלו). אח"כ מזג שוב מכוסו לבקבוק ואחז את הבקבוק בידיו הק' ועצם את עניו ודיבר עוד שיחה קצרה, שכאן נמצא הרב מכפר חב"ד והוא יהי' הבא כח של כולם וכו' וכו' וכן ששם נמצא הס"ת הכללי כידוע ומפורסם בכל העולם וכו'. אח"כ מזג אד"ש לכוסו של הרב מ. אשכנזי. אמר לו שיהי' בשטורעם גדול [ושיחלק שם] (וכן שיחלק כאן) וקרא להעניג ולווילהלם. אד"ש נתן להם לחיים אח"כ לקח אד"ש מהמזונות ונתן להעניג ואמר לו: 'דיו גשמי בדוגמת קלף גשמי'. במשך ההתוועדות הורה אד"ש לכמה לומר לחיים. וכן חייך לכמה שאמרו לחיים. כששרו הניגון "ווי וואנט משיח נאו" [דפורים] אד"ש רק מעט נענע בראשו. לאחרי שנתן המשקה לסופרים שרו ניגון שמח"ת אד"ש מחה כפיים, וכן מחה כפיים כששרו "הוא אלוקינו". אחרי ההתוועדות לפני שירד את המדרגות נעמד והסתכל על הסידורים שנפלו על הרצפה עד שהרימו את כולם. במנחה עלה לתורה [הי' נראה על אד"ש שהוא חיוור מעט וכן פניו היו ג"כ אדומים אח"כ אינני יודע איך לכתוב זאת כשעלה לתורה קם באופן פתאומי והלך מיד לקרה"ת משא"כ תמיד ובפרט בש"ק פר' ויק"פ שם את הסידור על הסטענדר ואח"כ הזיז לאט את הכיסא וכו'] בחזרת הש"ץ התיישב. אחרי התפילה סגר אד"ש את הסידור והניחו על הסטענדר והתחיל "האדרת והאמונה לחי עולמים" ועמד מלא קומתו ומחה כל הזמן כפיים חזק ורקד ממש בכל גופו. זה הי' ממש באופן פתאומי שאף אחד לא התכונן לזה והשמחה הייתה ... בין קטע לקטע ניגנו הניגון פעמיים ולבסוף 3 פעמים ואז אד"ש מחה כפיים ורקד עוד יותר חזק. המשיכו עוד לנגן ובדרכו הורה להגברת השירה.

יצא למעריב 6:50 לאחרי התפילה הצדיע לשתי הילדות. אח"כ נסע לביתו שרו "האדרת והאמונה" ובדרכו הורה להגברת השירה ליד א' עשה בידו הק' 3 סיבובים ברציפות. ע"י המכונית הצדיע לשתי הילדות.