ח' אדר תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:42, 25 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שני ח' אדר

'מנחה' התקיימה בשעה 12:50, ובסיום התפלה יצא למשך דקה וחצי למרפסת. תחלה הביט לעבר הש"צ והקהל שעמד משמאלו, ולאחמ"כ עודד השירה בתנועות חזקות קצת וסימן לסגירת הוילון.

לתפילת ערבית יצא בשעה 6:14. עם סיום התפלה (שהתארכה מהרגיל) יצא אל המרפסת, הקהל החל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ סקר את הקהל קלות ממולו ומשמאלו. לאחמ"כ הביט לשאר הצדדים ועודד קלות את השירה, וכך משך כל הזמן ליוה את הניגון בתנועות קלות. הפעם היתה תזמורת שהלהיבה והגבירה את השירה. יצויין כי עקב סיבות טכניות לא הי' בימים האחרונים כלי-זמר בעת התפילה.

[כבר בתחילה הכניס כ"ק אד"ש מה"מ את ידו הק' לכיס הימני של הסירטוק, כמ"פ, ולאחמ"כ הזיז את שולי הסירטוק בכדי להגיע לכיס מכנסיו והי' נדמה שמחפש דבר מה כמטפחת. הריל"ג רץ מיד פנימה והביא מטפחת ומסרה לרבי. מיד הרים הרבי את ידו ע"מ להחזיר את המטפחת, ביחד עם תנועה בידו ובראשו הק'. הריל"ג לקח זאת מיד חזרה, וכ"ק אד"ש מה"מ המשיך לעודד הניגון. כעבור קרוב לג' מינוט הורה לסגירת הוילון. השעה היתה 6:29.

בתפילה זו נכח גם האדמו"ר ממאקעווע מקרית אתא (מחותנו של האדמו"ר מבעלז). יצויין כי הגיע מלווה בשני חסידים (אולי בניו) והעומדים סביבו שמעוהו מתבטא לאחר הגילוי שזכה, כפי שכל האורחים מחסידויות אחרות מתבטאים לאחר שרואים בפעם הראשונה - "ער שאקעלט יא מיט דער קאפ צו דער ניגון [- 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד']". [=הוא אכן מניד בראשו לניגון...].

גם היום נמשכו הדיונים במסגרת 'אסיפת הרבנים' (חברים), והפעם הם קיבלו את ה"פארבאנד" שמעל צא"ח, בקינגסטון עווניו, בהשתדלות יו"ר צא"ח ומנהל הישיבה וחבר אגוח"ח, הרה"ח ר' דוד שי' רסקין. הכינוס הי' 'מחוץ לתחום' לבחורים ולאלה שלא נמנו על באי הכינוס, וליתר ביטחון - עמד שומר בפתח הבנין. הדיונים נסבו שוב על הצורך לעבוד בתיאום ולהגיע לידי הבנה עם חסידי ליובאוויטש שעובדים בכל כוחם להבאת בשורת הגאולה והכנת העם לקבלת פני משיח.

האווירה דימים אלו ממשיכה להשרות חגיגיות, כשאורחים, שלוחים, רבנים¬עסקנים וכד' שוהים בימי חודש אדר אצל הרבי. לאחר התפילות מתקיים 'דו-שיח' בין אנ"ש תושבי קראון הייטס, תלמידי הישיבה - עם השלוחים. השליח שמעון לזרוב, שלאחרונה נמנה עם חשובי הרבנים, שוחח מעט עם הבחורים כשמסביר להם שכל האסיפה באה ע"מ להגיע להבנה כנ"ל, וח"ו לא להילחם בהם.

גם הלילה התקיימו הריקודים הקבועים, ולאחמ"כ חגיגת סיום הלכות ברמב"ם.

בסביבות השעה 11:00 בלילה נכנס המזכיר הרב י.ק. והודיע לרבי שהלבנה בהירה ומזג האויר טוב, "האם הרבי רוצה לצאת לקדש את הלבנה" ונענה בחיוב. בסיום ה'קידוש-לבנה' בירך המזכיר את הרבי ב"א'גוט חודש" והרבי ענה לו "א'גוט חודש".

כן שוחח הרב י.ק. עם הרבי כשהוא מדבר במעלת היום בו מלאו 53 שנה לבואו של אדמו"ר הקודם לחצי כדור התחתון ודיבר אודות פועלו הרב שעשה ופעל באמריקה, וכא' שנולד באמריקה הוא מבין כמה הוא עשה וכו' וכו' הרבי ענה לו "זייער גוט" (שיין).

א' מהרופאים שהיו בבית הרב בשנים עברו, בא לביקור היום והביא לרבי מתנה: רעשן גדול עבודת יד, ואף הרעיש מעט בחדר. כ"ק אד"ש מה"מ בירכו באיישר כח, ולאחמ"כ בירך הרופא את הרבי בברכת רפו"ש וכו' והרבי ענה אמן.