ח' ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־21:50, 25 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שלישי ח' ניסן

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:00. חתן קיבל סידור, ובסיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, ללא גילויים מיוחדים. כ"ק אד"ש מה"מ שהה במרפסת כדקה, ובאותה עת סקר מעט את הקהל, כשרוב הזמן מביט למולו. באצבעותיו הק' הכה על יד ימין ובתנועות קלות בראשו עודד, וכעבור דקה סימן לסגירת הוילון.

מעריב שמח במיוחד

מעריב התקיים בשעה 6:47, ובסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט משך זמן אל ה'עולם', ולאחמ"כ החל לעודד בתנועות חזקות ומהירות מלמע' למטה. לרגע הפנה מבטו לשמאלו (הי' זה נראה כסימן לסגירת הוילון והמזכירים כבר עמדו ב'היכון', אלא שכ"ק אד"ש מה"מ מיד היישיר מבטו והמשיך לסקור את הקהל), אך מיד המשיך לעודד במהירות ובתנועות נמרצות במיוחד והקהל ניגן במרץ רב. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לימינו מעט, ושוב עודד בתנועות חזקות, קדימה ואחורה, ופנה וסימן בבירור לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 3.5 דקות, והשעה היתה 7:01.

כחצי שעה לאחמ"כ, בשעה 7:30 לערך, קידש כ"ק אד"ש מה"מ את הלבנה במרפסת אשר בקומה השלישית. [יודעי דבר מסרו שהי' זה כמו בפעמים הקודמות]. ידיעה שמחה זו עברה מפה לאוזן במהירות הבזק, ורבים מהתמימים הזדרזו לקדש את הלבנה עוד הערב ולקיים את "ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם אמן".

הערב הביא הרחי"ק את הספר החדש "ימי בראשית" לכ"ק אד"ש מה"מ, ועלעל בספר משך זמן בהתענינות.

  • * *

מטה משיח מתכונן לקראת י"א ניסן לקשט את 'קראון הייטס' בשלטים אודות משיח, וכמו"כ לצאת ביום י"א ניסן בתהלוכה של 92 מכוניות למנהטן, שתתפרס בכל רחבי ניו יורק. לצורך כך כינסו היום ב-770 בשעה 9:30 את הבחורים, ע"מ לגייס מה שיותר כוחות למבצע זה. בדברי הפתיחה של הרב שמואל שי' בוטמאן, הסביר את המדובר, וביקש את עזרת התמימים. הרב בוטמאן אף הודיע על העמדת צא"ח לרשות הבחורים בכל אשר יצטרך. אחריו דיבר ר' יוסף יצחק שגלוב, שעמד על הצד הטכני. הרב יצחק שפרינגער, כחבר הנהלת הישיבה, עורר את הבחורים אודות י"א ניסן, ולאחמ"כ דיבר הרב י.כ. - גם הוא בענין י"א ניסן.

  • * *

לקראת יום י"א בניסן נודע על 4 שירים שחיברו כמה מאנ"ש: הר' שלום ברוכשטט; הרב פייטל לוין; הת' מנחם מענדל שי' קפלן; והר' ציפריס. יצויין כי זה האחרון, המנגן ב-770 ב'אורגן' מידי תפילה את הניגון 'יחי אדוננו' - מנצל את בימתו ומשמיע (מיד לאחר צאת כ"ק אד"ש מה"מ את ביהכנ"ס) לקהל הרחב את ניגונו החדש. בעת שגליון זה יוצא לאור עדיין לא ידוע איזה ניגון יתקבל, אך מחר בע"ה תקבע הוועדה איזה ניגון יהי' לכבוד י"א ניסן.

  • * *

בין המדרשים הרבים שנמצאו בזמן האחרון אודות משיח וכו', מופיע (מסידור ר' יעקב עמדין - יוצר לפרשת החודש) הקטע הבא:

"ויצמיח צמח נקוב שבעה. ואתו יהו רועים שבעה . . וישוב ויגלה לעם קדושים אשר עמו יהו מקודשים. ולא לעדרי צאן קדשים, עד קץ ששה חדשים. עד בא ראשון לראשי חדשים, ואז יראה לעדת קדושים".

ומפרש ה'עיון תפלה'. "ולא לעדרי צאן קדשים: ולא יתגלה לכל ישראל עד סוף ו' חדשים מתשרי עד ניסן כי אם לקדושים אשר בארץ".