הבדלים בין גרסאות בדף "ט"ו אדר תשנ"ג"

מתוך יומן 770
 
 
שורה 11: שורה 11:
 
כעבור כמחצית הדקה הרים כ"ק אד"ש מה"מ את ידו (השמאלית) לשמאלו (לכיוון הכלי-זמר) וגם פנה לכיוון ההוא. לרגע נדמה הי' שמורה לסגירת הוילון... הריל"ג כבר אחז בוילון ע"מ למשכו, אך אד"ש מה"מ סימן מיד בידו הק' לעצירה, ומיד סימן שוב בתנועת תמיהה. הכלי-זמר הפסיק מלאכתו והקהל המשיך לנגן, אך אד"ש מה"מ מסמן שוב: "נו"... ואז ברור הי' לקהל להפסיק (רעד וחלחלה אחזה בקרב הציבור).
 
כעבור כמחצית הדקה הרים כ"ק אד"ש מה"מ את ידו (השמאלית) לשמאלו (לכיוון הכלי-זמר) וגם פנה לכיוון ההוא. לרגע נדמה הי' שמורה לסגירת הוילון... הריל"ג כבר אחז בוילון ע"מ למשכו, אך אד"ש מה"מ סימן מיד בידו הק' לעצירה, ומיד סימן שוב בתנועת תמיהה. הכלי-זמר הפסיק מלאכתו והקהל המשיך לנגן, אך אד"ש מה"מ מסמן שוב: "נו"... ואז ברור הי' לקהל להפסיק (רעד וחלחלה אחזה בקרב הציבור).
  
המזכיר הרה"ח יהודה לייב שי' גרונר, התקרב לכ"ק אד"ש מה"מ והעלה שתי הצעות - שנענו בשלילה בתנועת ראשו הק', ומיד לאחמ"כ התחיל כ"ק אד"ש מה"מ לרמוז בהנדת ראשו וידו הק' בתנועה, כמי שמבקש ענין מסויים. הריל"ג העלה כמה דברים שנענו בחיוב (עכ"פ בדוחק), ובעוד הקהל ממתין וגם המזכיר התמהמה משום מה, מסמן כ"ק אד"ש מה"מ שוב בידו: "נו"... הריל"ג התקרב למרפסת והודיע לעומדים ממול שהרבי רוצה שיאמרו משהו. הרב ש.ב. ליפסקער לקח את הרמקול מ'הכלי-זמר' והגישו לעומדים ממול - הר' וויינברג, הרב ג'ימי גורארי' ועוד - באומרו שחייבים הם לומר משהו.
+
המזכיר הרה"ח יהודה לייב שי' גרונר, התקרב לכ"ק אד"ש מה"מ והעלה שתי הצעות (א' מהם היתה: "'''האם ברצונו שינגנו ניגון אחר?'''") - שנענו בשלילה מוחלטת בתנועת ראשו הק', ומיד לאחמ"כ התחיל כ"ק אד"ש מה"מ לרמוז בהנדת ראשו וידו הק' בתנועה, כמי שמבקש ענין מסויים. הריל"ג העלה כמה דברים שנענו בחיוב (עכ"פ בדוחק), ובעוד הקהל ממתין וגם המזכיר התמהמה משום מה, מסמן כ"ק אד"ש מה"מ שוב בידו: "נו"... הריל"ג התקרב למרפסת והודיע לעומדים ממול שהרבי רוצה שיאמרו משהו. הרב ש.ב. ליפסקער לקח את הרמקול מ'הכלי-זמר' והגישו לעומדים ממול - הר' וויינברג, הרב ג'ימי גורארי' ועוד - באומרו שחייבים הם לומר משהו.
  
 
משהתעכב הדבר, נעמד הגבאי הרב פינסון, [כ"ק אד"ש מה"מ הסתכל עליו בשעת-מעשה], ובינתיים ככל הנראה לא ידע עוד מה לומר... אד"ש מה"מ המתין עוד שניות מספר ושוב מסמן: "נו"... ואז המזכיר החל לזרז את הענינים ושיעי' פינסון הכריז בקול את הפסוק "מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל". כ"ק אד"ש מה"מ הביט עליו בשעת מעשה, וברגע שסיים - סימן כ"ק אד"ש מה"מ בידו ובראשו הק': שימשיכו לנגן, והקהל החל לנגן שוב "יחי אדוננו". וכך ניגנו עוד כמחצית הדקה, כשכ"ק אד"ש מה"מ מעודד בתנועות חזקות בראשו הק' לד' הרוחות, ולאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. משך זמן הגילוי הי' כ-4 דקות והשעה היתה 6:46.
 
משהתעכב הדבר, נעמד הגבאי הרב פינסון, [כ"ק אד"ש מה"מ הסתכל עליו בשעת-מעשה], ובינתיים ככל הנראה לא ידע עוד מה לומר... אד"ש מה"מ המתין עוד שניות מספר ושוב מסמן: "נו"... ואז המזכיר החל לזרז את הענינים ושיעי' פינסון הכריז בקול את הפסוק "מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל". כ"ק אד"ש מה"מ הביט עליו בשעת מעשה, וברגע שסיים - סימן כ"ק אד"ש מה"מ בידו ובראשו הק': שימשיכו לנגן, והקהל החל לנגן שוב "יחי אדוננו". וכך ניגנו עוד כמחצית הדקה, כשכ"ק אד"ש מה"מ מעודד בתנועות חזקות בראשו הק' לד' הרוחות, ולאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. משך זמן הגילוי הי' כ-4 דקות והשעה היתה 6:46.

גרסה אחרונה מ־18:25, 25 באוקטובר 2007

יום שני שושן פורים ה'תשנ"ג

קריאת התורה התקיימה בזאל הקטן והדלתות של ג"ע התחתון והעליון היו פתוחות - כרגיל בכגון-דא.

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:15, ובתחילת 'קדיש בתרא' יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. בתום אמירת הקדיש החלו לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", כ"ק אד"ש מה"מ סקר את הקהל, כרגיל, כשהוא מביט תחילה לשמאלו (לעבר ה'כלי-זמר'), מתקרב למעקה המרפסת, מתיישר חזרה ושוב מביט לקהל. לאחמ"כ עודד קלות את השירה בראשו הק', כשמסתכל ישר, ובהמשך סקר שוב את הקהל משמאל, וסימן לסגירת הוילון. משך זמן הגילוי נמשך קרוב ל-2 דקות.

עם סיום תפילת המנחה התקיימה 'יחידות' על פתח היכלו הק' - בה השתתפו אורחים, חתנים וכלות, ברי-מצוות וכו'. כ"ק אד"ש מה"מ הביט וסקר כ"א וכן הניד בראשו הק'. בין העוברות היתה הרבנית חוה גורארי' (אשת הרה"ח ר' שניאור זלמן שי' גורארי') שעברה יחד עם נכדתה ובירכה את הרבי ברפו"ש. הרבי ענה "אמן" בקול.

לתפילת ערבית יצא כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 6:30, כשב-770 שוררת אוירת ושמחת הפורים, והשירה פורצת מקרב הקהל ומתחזקת בשטורעם: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". עם הפתח התריס (שבחדר המיוחד) החלו בתפילה - בסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. [באותה עת עדיין אחז הש"צ ב'קדיש בתרא', כרגיל לאחרונה]. כ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה לעבר הש"צ ולקהל משמאלו [עניית ה"אמן" ו"יהא שמי' רבה" נראה וניכר על שפתותיו הק'], התקרב והביט למולו, ועם סיום הקדיש החל הקהל לנגן "יחי אדוננו" בליווי ה'כלי-זמר' - כבכל חודש אדר. כ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל ואף הביט פ"א לעבר קיר המזגן שמולו [עליו הי' תלוי, נכון לאתמול, השלט הענק "ברוך הבא מלך המשיח"].

כעבור כמחצית הדקה הרים כ"ק אד"ש מה"מ את ידו (השמאלית) לשמאלו (לכיוון הכלי-זמר) וגם פנה לכיוון ההוא. לרגע נדמה הי' שמורה לסגירת הוילון... הריל"ג כבר אחז בוילון ע"מ למשכו, אך אד"ש מה"מ סימן מיד בידו הק' לעצירה, ומיד סימן שוב בתנועת תמיהה. הכלי-זמר הפסיק מלאכתו והקהל המשיך לנגן, אך אד"ש מה"מ מסמן שוב: "נו"... ואז ברור הי' לקהל להפסיק (רעד וחלחלה אחזה בקרב הציבור).

המזכיר הרה"ח יהודה לייב שי' גרונר, התקרב לכ"ק אד"ש מה"מ והעלה שתי הצעות (א' מהם היתה: "האם ברצונו שינגנו ניגון אחר?") - שנענו בשלילה מוחלטת בתנועת ראשו הק', ומיד לאחמ"כ התחיל כ"ק אד"ש מה"מ לרמוז בהנדת ראשו וידו הק' בתנועה, כמי שמבקש ענין מסויים. הריל"ג העלה כמה דברים שנענו בחיוב (עכ"פ בדוחק), ובעוד הקהל ממתין וגם המזכיר התמהמה משום מה, מסמן כ"ק אד"ש מה"מ שוב בידו: "נו"... הריל"ג התקרב למרפסת והודיע לעומדים ממול שהרבי רוצה שיאמרו משהו. הרב ש.ב. ליפסקער לקח את הרמקול מ'הכלי-זמר' והגישו לעומדים ממול - הר' וויינברג, הרב ג'ימי גורארי' ועוד - באומרו שחייבים הם לומר משהו.

משהתעכב הדבר, נעמד הגבאי הרב פינסון, [כ"ק אד"ש מה"מ הסתכל עליו בשעת-מעשה], ובינתיים ככל הנראה לא ידע עוד מה לומר... אד"ש מה"מ המתין עוד שניות מספר ושוב מסמן: "נו"... ואז המזכיר החל לזרז את הענינים ושיעי' פינסון הכריז בקול את הפסוק "מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל". כ"ק אד"ש מה"מ הביט עליו בשעת מעשה, וברגע שסיים - סימן כ"ק אד"ש מה"מ בידו ובראשו הק': שימשיכו לנגן, והקהל החל לנגן שוב "יחי אדוננו". וכך ניגנו עוד כמחצית הדקה, כשכ"ק אד"ש מה"מ מעודד בתנועות חזקות בראשו הק' לד' הרוחות, ולאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. משך זמן הגילוי הי' כ-4 דקות והשעה היתה 6:46.

את שעבר על הקהל (כולל חברי המזכירות) בעת מעשה קשה לתאר... ברגע הראשון חשב הקהל שהאירוע שחוינו בי"ט כסלו, שב וחוזר על עצמו... עד שהדברים הוכחו אחרת - כאשר כל ה'מחזה השמיימי' נמשך רק שתי דקות.

היו שנזכרו במרדכי היהודי, כפי שעשה בזמנו לילדים כשפגשם ואמר: "פסוק לי פסוקיך"... הרב פינסון (נרגש כולו שזכה לכוון) נשאל מדוע בחר דוקא פסוק זה? אך לא ידע מה לענות... דורשי רשומות מצאו כי "ישמח ישראל" אותיות משיח... אחרים יגידו שזה פסוק שמתחיל במ"ם ומסתיים בלמ"ד - שמו השני של מלך המשיח. כך או כך הענין נשאר סתום.

מיד לאחר התפילה התקיימה ליד פתח חדרו הק' "יחידות". כ"ק אד"ש מה"מ ישב על פתח חדרו, וקהל האורחים וכו' עברו ליד כ"ק אד"ש מה"מ. כ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' לרובם והביט בהם. לכמה מהם המשיך ללותם במבטו הק'. מעמד זה נמשך למע' משתי דקות.

גם הלילה התקיימו הריקודים ב-770.

היום היתה פיזיותרפי' לדיבור, וכן הפיזיותרפי' הרגילה.

  • * *

המטה העולמי להבאת המשיח, בראשות הרה"ח ר' שמואל שי' בוטמאן, הכפיל ושילש לאחרונה את פעילותו. מתחיל מהפירסום התיקשורתי - סדרה של 4 שבועות של "שידור טלויזיוני חי" ברחבי תבל, בעניני גאולה ומשיח - מתחיל מיום ראשון העבר. בשידורים אלו מסבירים טובי המרצים את ענין המשיח בטוב-טעם, ובמרכז השידור - תפילת ערבית במעמד כ"ק אד"ש, ע"פ הסכמתו וברכתו הק'.

באסיפות מיוחדות (בהם השתתפו למע' ממנין משתתפים חברי הועד) של 'המטה' הוחלט גם על מספר ענינים לעשי' מיידית, ואף קיבלו ע"כ את הסכמתו וברכתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ - הן בדבר ה'סאטעלייט', הן בדבר ההתוועדות שהתקיימה ב-770 במוצאי פורים, והן בענין פתיחת ה'חנות לעניני משיח'. באסיפות הועלו גם הצעות חשובות ופרקטיות בענין "פירסום נבואתו של כ"ק אד"ש מה"מ שהנה הנה משיח בא" - בכלי התקשורת.

בימים אלו נשלם גם עוד חלק מה'קמפיין לביאת המשיח' - שלטי חוצות ענקיים נתלו בכל רחבי אמריקה. בשלטים נכתב DISCOVER MOSHIACH [=לגלות את משיח], והם צויירו בשלל צבעים, כשברקע מופיעה זריחת שמש - ע"ד "היכונו לביאת המשיח".

בתחתית השלטים דאגו גם להדפיס את מספרי הטלפון לקבלת מידע אודות משיח: 1-800-2 MOSHIACH - 1-800-4 MOSHIACH. הדבר נעשה באירגון ה'ועידות טלפוניות של השלוחים בעניני גאולה ומשיח' - בראשו עומד השליח הרה"ח ר' זושא שי' זילברשטיין ממונטריאל.