ט"ז שבט תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:30, 22 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ראשון ט"ז שבט

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:10 לערך, ועוד באמצע אמירת הקדיש-בתרא נפתח וילון המרפסת ומלך המשיח נגלה אל הקהל. בסיום הקדיש החלו לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', כשכ"ק אד"ש מה"מ מביט לשמאלו, עובר לימינו ושוב לשמאלו (והי' נראה שמביט אל השלט 'ברוך הבא מלך המשיח' התלוי מעל השעון שמשמאל החדר המיוחד) וממשיך לעודד השירה. כן התרומם מעט והביט אל הקהל שעמד למטה, ולסיום הביט לעבר הוילון וסימן לסוגרו. סה"כ 3 ורבע דקות. השעה היתה 1:30.

למעריב נכנס בשעה 5:56 ולקראת סיום אמירת הקדיש-בתרא נפתח הוילון במרפסת. לאחמ"כ החלו לנגן 'יחי אדוננו .. מלך המשיח לעולם ועד' וכ"ק אד"ש מה"מ עודד השירה קדימה ואחורה, שמאל וימין וכעבור 3:20 דקות סימן בידו לסגירת הוילון. השעה היתה 6:10.

מטבע הדברים, לאחר שטפלו על מזכירות הרבי כל מיני דברים, יצא המזכיר הרחי"ק בהבהרה והודעה לכללות אנ"ש:

"ערב טוב! ברצוני לפנות לכמה מאנ"ש, שהתעניינו בכנות בפנותם אלי להבהרה בקשר למספר ציטוטים שיוחסו אלי ע"י התקשורת בשבועות האחרונים.

"יש לי הזכות להתמנות ע"י כ"ק אד"ש לשמש כ'הדובר הרשמי של ליובאוויטש' לעיתונות, מזה למע' מ-35 שנה, ובמשך הזמן קיבלתי הדרכה ויעוץ מאוד חשובים מכ"ק אד"ש בנושאים אלו.

"אקדים הערותי בקביעה שהדיונים האחרונים שהיו לי עם העיתונות נבעו מכך שאחרים כבר עדכנו את העיתונות בהדלפות והודעות חסרות אחריות.

"לפי שטבע הנושא הוא כה עדין, הי' עלי לארגן פורום ראוי שידון בזה.

"אולם למרבה הצער, הזדמנות זו לא ניתנה לי. בזמן שהעיתונאים יצרו עמי קשר לדעת מה עמדת משרדו של הרבי, הרושם שהותירה התקשורת היה כבר מלוכלך, ועלי היתה החובה והאחריות לתקן את התפיסה המוטעית שההכרזות האמורות היו כאילו העמדה הרשמית של ליובאוויטש.

"לי ולרעיי במזכירות אד"ש, יש את הזכות לראות את הרבי במשך היום והלילה, ולהביא לידיעתו אין-ספור שאלות ובקשות לברכות והדרכות מאנשים מכל רחבי העולם - בנושאים הנוגעים לכל נסיונות החיים. הרבי משיב בבהירות. בכללות בהנדת ראש לחיוב או לשלילה. גם דוחו"ת ניתנים לרבי בקביעות, בקשר לפעילות ליובאוויטש מסביב לעולם - שוודאי מביא נחת ובריאות לרבי. אלפי אנשים ממשיכים להיות מודרכים, נעזרים ומתברכים ע"י מענות אלו. להכחיש מציאות זו, ח"ו, הרי זה אבסורד בהחלט; להאשימני בהכחשה למציאות זו, הרי"ז לא רק אבסורד, אלא גם מביש - שערורי' (עוול) ללא הצדקה; לשירה בנוכחות הרבי - לכל אחד ואחד, אנשים או נשים, יש את הזכות לפרש לעצמו את מה שרואה, וכך - כנראה - צריך להיות. אבל אין לאף אחד את הסמכות להביע את פירושו האישי בתור דעתו האישית של הרבי. יתירה מזו. אין לאף אחד את הזכות לומר שהרבי עצמו שינה את דעתו בנושא שהוא התנגד אליו בפומבי, בצורה ברורה ומודגשת - עד לזמן שהרבי יאמר זאת בעצמו.

"זו חובתי ואחריותי להבהיר לעיתונאים המתעניינים, שכל ההצהרות להיפך שניתנות ע"י יחידים - הן רק דעות אישיות ואינן יכולות להחשב כדעתו של הרבי עצמו - ובודאי שהצהרותיו של מזכיר ונציג של ליובאוויטש לעיתונות אינן יכולות להכיל את דעותיו האישיות. למרות ההפרעות העכשוויות ע"י מעשים בלתי אחראיים - למרבה כוונתם הטובה - קמפיין המשיח, שייסד הרבי צריך להמשיך בצורה משמעותית, יצירתית וחינוכית; הדרך לעשות זאת, אומר הרבי, היא ע"י פרסום עניני משיח, ע"י הלימוד בעצמנו, ולימוד עם אחרים בעניני משיח כפי שהם בתורה, נגלה ונסתר. בקיצור, שאנשים יבינו עניני משיח בהבנתם הם, בחכמה בינה ודעת שלהם. הרבי נתן הוראות מפורטות לתוכן ה'משיח קמפיין' ולהדרכתו. במילים כלליות: לחנך אנשים על משיח 'באופן המתקבל'; ללמד אנשים על המשיח וליידע אותם ש"הגיע זמן גאולתכם'. הרבי דורש מאתנו להתכונן למשיח ולחיות "משיח'דיק" - בשיפור חיינו היום-יומיים. כל סטי' מהוראות הרבי, עד כמה שהכוונה לטובה, היא סטי' מהוראותיו והדרכותיו של הרבי.

"בטוחני שהשלוחים והחסידים ברחבי העולם ימשיכו במאמציהם הטובים לקדם את ה'משיח קמפיין' ולהביא להכרתו בכל העולם.

  • * *

"בהתוועדות האחרונה בה זכיתי להשתתף, בש"פ ויקהל תשנ"ב, הרבי דיבר באריכות על נושא האחדות ואהבת ישראל. עלינו ללמוד ולהגות את השיחה. עלי' להיות חקוקה במוחנו וליבנו ולחיותה בחיינו היום-יומיים. על מסר זה של הרבי להחזיקנו יחדיו עד להתוועדות הבאה של הרבי - שתהי' במהרה ובבריאות נכונה של הרבי. מסר זה של הרבי לכאו"א מאיתנו ולכלל ישראל, זהו ודאי מה שהרבי רוצה מאיתנו. זו הדרך שמשיח רוצה מאתנו לחיות.

"אני פונה לכ"א, להפסיק את ההרס המאיים על הקיום והשלימות של משפחות קהילתינו. אני פונה לכל חברי ליובאוויטש בקראון הייטס, ברחבי המדינה וברחבי העולם - לשמוע קריאה זו; אנו זקוקים איש את רעהו יותר מתמיד. אנו מבקשים את עזרתך והבנתך בזמנים קשים אלו.

"אני חייב לנצל הזדמנות זו לחדשות טובות - שבריאותו של הרבי התקדמה רבות בשבועות האחרונים. הכאב המכאיב שהי' שבועות כה רבים - קטן. ישנם גם שיפורים מסויימים בדיבור וצוות הרופאים ממשיכים באופטימיות שלהם להחלמתו המלאה והמהירה של הרבי.

"אני בטוח שאני משקף את רגשות כולם באיחוליי לרבי רפו"ש בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו הקדושים, עם כל הכחות והחושים - בריא אולם, ושהרבי שליט"א יוציאנו מגלות זו בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

"תודה רבה ולילה טוב".

הכינוס לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

בשעה 10:00 לערך התכנסו רבבות עמך בית ישראל לתוך בית משיח - לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. מטבע הדברים ועקב מאורעות השבועות האחרונים והתגובות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית - היווה כינוס זה - בהתלכדותם של כל אנ"ש יחדיו - הבהרה חד משמעית, על-דעתם של רבני ליובאוויטש ואנ"ש - בענין האמונה במשה רבינו ובתורתו, ללא שום כחל ושרק - גם בעת הזו כאשר "החושך יכסה ארץ וערפל לאומים". ולהוציא מלב ודעת הטועים ואומרים שח"ו וח"ו...

את הבימה פיארו: הרה"ג ר' יהודה קלמן שי' מארלאוו, הרה"ח ר' מאיר שי' אבצן, הרה"ח ר' י.כ., הרה"ח ר' שמואל בוטמאן והרה"ח רמי שי' אנטיאן.

דופן הבימה קושט בסטיקרים (מדבקות) באדיבות ה'מטה העולמי להבאת המשיח' - שבתוך שאר פעולותיו הברוכות, אף הנפיק אלפי מדבקות, למיניהן, אודות ביאת המשיח וכו'.

המנחה הרב חשד"ב ליפסקר פתח ואמר: "התכנסותנו היום נועדה לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אד"ש מה"מ. ואף כי "זמנה כל השנה כולה", הרי בבואנו מיום הבהיר יו"ד שבט, ובפרט בשנה זו - מלאת 43 שנים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ, ובמיוחד לאחר האירוע המדהים בהצלחתו שהתקיים ביום ראשון שעבר - ברור איפוא שהיום, יותר מתמיד, נוגע ונחוץ ביותר להתחזק בענין ההתקשרות. ואכן לשם כך נאספנו הערב, לחזק ולהתחזק בהתקשרותנו כחסידים אל רבנו ומלכנו, מלך המשיח".

בכשרונו הברוך הביא הרב ליפסקר סימוכין מפרשת השבוע, "לחיות עם הזמן", איך שמוצאים אנו שייכות מיוחדת לענינא דיומא: "בפרשה (בשלח) מדובר אודות המלחמה הראשונה של עם-ישראל, ולאחר מכן ניתן לבנ"י ג' מצוות; מינוי מלך - משה רבינו; מחיית עמלק ומ"ת. במהותו של 'עמלק' מובאים כמה פירושים - כמו "ספק בגימט' עמלק", "עמלק ענינו קרירות", ועוד, והמעניין הוא כי יש קשר ושייכות בין ב' פירושים אלה, וכפי המובא ב'היום יום' של היום - שבין קרירות לכפירה מפריד קיר מאוד דק... ובאותיות פשוטות, מסביר הרבי, שכשרואים 'מופתים' גלויים בא עמלק ואומר: "מה הנך מתפעל יתר על המדה, הקב"ה הוא כל יכול ויכול גם לעשות מופתים"... ועל כך מצווים אנו ב'מחיית עמלק'! ובנוגע לזמנינו - בזמן שיכולים להיות ספיקות - שמתעוררות כתוצאה מכל מיני דברים ודיבורים - הנה על זה יש את החיוב של מחיית 'זרעו' של עמלק, ובודאי ובודאי באופן החיובי - חיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח".

לאחר שסיים את דבריו הנלהבים, התכבד המנחה להזמין את הרב יהודה קלמן שי' מארלאוו לשאת דברים בשם הבד"צ של שכונתנו. הרב מארלאו נשא דברים באריכות יחסית, וכך אמר:

"ההתוועדות, כפי שהכריזו, נועדה לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ, ויה"ר שכבכל כינוס יקויים אף כאן 'ויחן (ל' יחיד) שם .. נגד ההר', "כאיש אחד בלב אחד", ושיהי' 'דברי חכמים בנחת נשמעים'. וכיון שבאים אנו מט"ו בשבט, שהוא ר"ה לאילן - ענין הצומח והצמיחה, הרי בהנוגע אלינו הוא הענין ד"את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו" - וכפי שהסביר ע"כ הרבי שליט"א: שבפשטות מתכוונים ל'כבוד', ובמילא צריך לכתחילה להבהיר ("באווארענען") אודות ענינים אלו: שצריך לציית ל"שופט אשר בימיך" - שכאשר הוא אומר "כן", ברור ופשוט שזה "כן", וכן להיפך. והוא הדין גם כאשר אומר על ימין שנראה לעינינו שמאל ושמאל שנראה לעינינו ימין - הרי צריך לשמוע לו. וכן בכל דבר שאומר או שמענע בראשו הק'. ובפרט לגודל השעה כאשר נמצאים בזמן שצריך להתחזק ב"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - אז וודאי שהתכנסות זו היא "ענינא דיומא".

"ובנוגע לכל החששות שעולות בדמיונם של מעטים, בקשר ל'קירוב זרים' - הרי ידוע שבשעה ש"וישמע יתרו" - 'מה שמועה שמע ובא - שראה ענין שלמע' מדרך הטבע שלא הותיר מקום לספיקות ובלבולים, ושמועה (כ)זו גרמה איפוא שאדם זר "בא"! ועד כדי כך שלאחמ"כ חזר וגייר את כל משפחתו; ולעניננו - שכל הענין (הפעולות בענין קבלת פני משיח) יהיה בהצלחה, ובאופן ד"כאיש אחד בלב אחד". "און אויב מ'וואלט ג'קאכט מער ניט ווי אין לערנען די שיחות" - אין ספק שכבר הי' מתקיים הענין של "ואת והב בסופה"...

לאחמ"כ התכבד הרה"ח שלמה שי' מג'סקי לתרגם את דבריו לאנגלית.

כל פעולות 'המטה העולמי להבאת המשיח' נעשו מהחל ועד כלה בהסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ וכן יהי' גם לעתיד!

הבא בתור הנואמים הי' יו"ר 'המטה העולמי להבאת המשיח', הרב שמואל שי' בוטמאן. בתחילת דבריו הודיע כי ידבר בב' השפות, אידיש ואנגלית. [אכן, כורח הנסיבות "מכריח" את ב' השפות ואין זה רק בחינת "ירא-שמים יוצא ידי שניהם"...]. בנאומו הארוך, הסביר הר' בוטמאן, את השתלשלות הענינים מתי וכיצד קם 'המטה העולמי להבאת המשיח' (ובתוך כך העלה זכרונות מאותם ימי בראשית של קיץ תנש"א), ואיך שכל פעולה ופעולה שיזמו - ביקשו וקבלו ע"כ הסכמה וברכה מכ"ק אד"ש מה"מ [אגב, חשוב לציין שגם השם של המטה, תפקידו והיו"ר שלו, קבלו אישור מכ"ק אד"ש מה"מ - כשהחלו במסע הפירסום של 'היכונו'. כן ענין החולצות שהדפיסו, וכדאי להזכיר את תגובתו של כ"ק אד"ש מה"מ בעת שהביאו לו (בחלוקת הדולרים) חולצה לדוגמא והודיעו שהדפיסו 2000 כאלה, חייך הרבי ואמר ש"אם ישאר אחד אצלי, ישאר לכם עוד 1999 (!) ובמילא אני משאיר אחד אצלי"...]

כן סיפר הרב בוטמאן שאת התשובה שהרבי נתן בי"א אדר ראשון: "שיהי' שישים יום של שמחה", הי' זה למטה משיח, "ובכל פעולות המטה לא עשינו דבר אחד שנמצא בהגדרה של וילדקייט - כל דבר הי' רק ע"פ הוראתו המפורשת של הרבי; ובנוגע לענינינו: לאחר ה'סאטעלייט' שהתקיים בשבוע שעבר בהנהלת 'המטה' (שהי' זה אך ורק הודות לאישורו והסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ, ויעיד על כך כבוד הרב מרלאוו שעשינו זאת אך ורק לאחר הסכמתו של הרבי) יצאו העיתונים ואמרו שיתכן ש(ח"ו) חזרנו בנו - ח"ו לומר כן, והאירוע לא הי' עשוי אף מלכתחילה לשם הכתרה. אלא מאי? רצינו שענין זה שהתחיל בשמח"ת (הכרזת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' בחצרו של כ"ק אד"ש מה"מ), ייעשה לא רק על-ידי 6000 או 7000 איש, אלא שכל 'ליובאוויטש' בכל העולם כולו יקומו ויכריזו יחדיו "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ולא היתה נסיגה כהוא זה מהתכנית. ב"ה הצלחנו בזה, ועד שהכרזה זו 'חישמלה' את כל העולם כולו...

הרב בוטמן ביקש להגיב על מה שנכתב בא' העתונים הגדולים ש"בוטמאן עשה דיל ע"מ שיוציאו את הרבי לקהל" - "אני רוצה לומר במקום קדוש זה, בבית מדרשו של הרבי: ח"ו! אני לא עשיתי דיל עם אף אחד ע"מ להוציא את הרבי, אם יש מישהו שחושב שאפשר להחליט (ר"ל) מתי להוציא את הרבי... ח"ו אני לא שייך לזה. וסיים "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

אח"כ התכבד הרה"ח ר' י.כ. - שדיבר בענין רבי, יחידה ומשיח [דברים אלו נכתבו על-ידו בגליונות כפ"ח בעת האחרונה, ומשום כך איננו רואים צורך לחזור על כך בכתב], ולסיום התייחס לניגון המושר 'יחי אדוננו' ולעידודיו [הבלתי מעורערים] של כ"ק אד"ש מה"מ.

לאחמ"כ דיבר בשידור-חי הרב שמואל הלוי שי' חפר מאה"ק:

"רציתי לעורר בשתי נקודות חשובות, ולא אאריך בדברים. ידועה אימרת חז"ל שאלמלא חטאו ישראל לא ניתנה להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע ומיד היו נכנסים לא"י וכו', וע"י חטאם בתורה גופא הגיע פרשת קרח וכו', נביאים ראשונים ואחרונים, ועד כדי כך, שמצד השתלשלות הדורות היו צריכים להגיע לאורות גדולים יותר עד לתורת החסידות - החל מאדמוה"ז שהתעסק עם 'ליטווישע' ועשה מהם 'חסידים', וכל הרביים ממלאי-מקומו התעסקו עם ה'בני-תורה' - עד לרבי הקודם שהתחיל באמריקע גם עם האנשים הרחוקים יותר, ועד לרבי שליט"א שהמשיך בקו זה יותר ויותר, עד לתחתון שבתחתון...

"אינני רוצה להאריך אלא "באטאנען" שני ענינים: כשהרבי הורה לנו לפני כמה שנים להתערב בבחירות, ירידה גדולה מזו לא יכלה להיות, כמה שהיא "לכלכה" את ליובאוויטש. אבל יחד עם זה הרווחנו ענין גדול - מאות אלפי איש קבלו השגה בכחו של הרבי, בב"ב ובי"ם ראו וידיאו מהרבי מידי ערב, וכל זה הביא לליובאוויטש אלפי חסידים! בעמדנו היום לאחר המ"ב מסעות והגענו לירדן ירחו, החלה ההתגלות! הולכים משלב לשלב, והגענו למצב של הכנת העולם לקבלת פני משיח! לו זכינו, אם כל העולם היו יושבי ביהמ"ד, היינו מבקשים מר' יואל שי' שיפתח את הרמב"ם ויקרא מבפנים וכו'... אבל לא זכינו, וחלק גדול הם 'יושבי קרנות', ולכן איפוא אופן הפרסום הוא באותה דיוטא. ואכן, אנשים פשוטי עמך מקבלים את זה בפשטות, ועד לפירסום במודעות של 'ברוך הבא מלך המשיח' - שעם כל הקטרוג שקטרגו עליו (?) הם הרעישו עולמות... הביאו את ענינו של הרבי לכל פינה - והשידור של יו"ד בשבט האחרון, כשראו את הרבי - השפיע מאוד. אכן עם ישראל מוכן לקבלת פני משיח.

"נקודה שני': אינני יכול למסור לכם את ה'בראך' הגדול וחילול ה' הגדול שהשמיעו בעיתונים וברדיו, שח"ו וח"ו עוררו ספקות בלבות של מאות ואלפי איש, ונראה שכגודל הגילוי כן גודל ההתנגדות, שמגיעה מהחלונות הגבוהים. המילים האלה ש"א"א לסמוך ח"ו על תנועות של הרבי" או זה "שיורידוהו מהמרפסת", עוררו ספיקות, רחמנא ליצלן, באלפי איש! שערו בנפשכם, איך אפשר לסמוך בעניני שידוכים וניתוחים על ניד ראש, כשא' מהקרובים ביותר אומר כאלה מילים... וממילא ענין זה הוא חילול ה' גדול!

"ולכן יש לי בקשה גדולה - שאותם אלו שאחראים לדבר זה, יפרסמו הכחשה בעיתונים וברדיו: שמה שנאמר בשמם הוא לא אמת. ושיעשו זאת בהקדם האפשרי. ולא זו בלבד, אלא שיקבלו על עצמם (היות ואינם יכולים להיות אחראים דיו) שלהבא לא ידברו לפני עיתונאים וכו' ללא אישורם של הרבנים שיעברו על התוכן.

"וח"ו לומר שיש פילוג. יש רבש"ע אחד ויש רבי אחד... הבה נעמוד כולנו יחד כעדה אחת כנגד כל העולם כולו, ונקרא בקול גדול 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'!"

'מסמר הערב' הי' הרה"ח ר' רחמים (רמי) שי' אנטיאן - שדיבר בשפה צחה וברורה, בלשון הקודש. בתחלה התוודה ב'אני מאמין' שלו: א. שכל העולם נברא בשביל ב' דברים - ישראל והתורה. ב. בביאת המשיח. ג. בבשורת הגאולה עלי' הודיע הרבי שליט"א - וכפי שמובא בחת"ת של היום איך ש'משה שקול כנגד כל ישראל'. וממילא, "אני מאמין" שכל העולם נברא בשביל הרבי שליט"א, ועוד יותר - כמוסבר בחסידות - כפי שכל העולמות מקבלים חיותם ע"י הרבי - אני מאמין שכל ניד עפעף וכל ניד ראש של הרבי שליט"א מחי' את העולמות מחדש.

"לפני כשנה, מס' ימים לאחר כ"ז אד"ר, בתי אושפזה במצב חמור ביותר בביה"ר "בית ישראל", ואז נכנס ד"ר רוזן לרבי שליט"א וסיפר על הילדה מ. בת ד. ושאל-ביקש: "האם תהי' לה רפואה שלימה?" ונענה ב'כן', ובתוך 48 שעות הוחייתה בתי פעמיים, ובניגוד לכל מה שהרופאים חשבו ואמרו - הבריאה בתי לגמרי - ואני מאמין באמונה שלימה שהרבי יהי' בריא אולם ממש. ושנזכה לראות את התגלות מלך המשיח שיוליכנו לקראת בנין המקדש, קיבוץ נדחי ישראל, עולם הבא ותחית המתים. תאמרו שזו פנטזי' - אני פנטזיונר...

"בשנים תשל"ז עבדתי כ'כתב חדשות הספורט' בישראל. היתה לנו תקופה של חדשיים (יולי-אוגסט) שקראנו לה 'עונת המלפפונים', כיון שבחדשים אלו לא הי' כל אירוע של ספורט וכל יום היינו יושבים במערכת ושוברים הראש מה תהי' ה'כותרת הראשית' של היום הבא. א' הדרכים למצוא כותרת, היתה המחלוקת: 'כתב' א' מתקשר ל'מאמן' ומספר לו מה אומר השני ואחר מתקשר לשני ומוסר מה אומר עליו הראשון, וכך מעוררים מחלוקת וכותרות ראשיות, ובעקבותיו כתבות למשך שבוע שלם... למזלנו הרב ולצערינו יצרה העיתונות בעבורנו מחלוקת! עד אז הענין של בשורת הגאולה לעולם היה בתרדמה (להוציא מאה"ק, שם הפך דוד נחשון את כל הארץ...), והנה, למזלנו, ככל שהתפתח הענין בעיתונות וככל שנצר המתח המשיחי יותר ויותר - הגענו ל'כיסוי תקשורתי' אדיר ביותר! קרוב לשלוש מאות מליון איש ראו את מלך המשיח, וכן ראו 7000 "חמומי-מח" צועקים 'יחי אדוננו'... וכיסוי תקשורתי זה - שרובו ככולו הי' חיובי - נתן תנופה חסרת-תקדים בענין הבאת הבשורה לעולם. ובידנו המלאכה לנצל את ה'אורות' האלה שניתנו לנו במתנה,

"ויתירה מכך - באמצע ה'סופר-בול', שזה האירוע הגדול ביותר כאן, הראו מה קורה אצל הרבי! ואני מאמין שאם הרבי הי' רוצה למחוא ע"כ - לא הי' יוצא מחדרו... ואם זה לא הי' מוצא חן בעיניו הי' מסמן לכך. ולא רק שלא מיחה, אלא אף עודד!

"לעיתונות יש ג' דרכים להכות בנו, א. הלעג, בסופו של דבר במבט מבחוץ מדובר בלובשי שחורים שעומדים מול מרפסת וצועקים ליד רבי 'יחי אדוננו', סביב זה נוצר לעג; ולזה התשובה "אל יבוש". אינני מתפעל מזה שהתיר ממזרים ולא מזה שהתפעל ממה שהגיעו לירח וכו'. הלעג הוא חלק בלתי נפרד מהבאת בשורת הגאולה לעולם.

הדרך השני' לתקוף - היא בכיס, וזה חלק מאוד כואב, שבגלל פעולות שאתה מפרסם את משיח, לא תוכל לאסוף תרומות. אתה עלול להפסיד תורמים. ח"ו המפעל המתוק שלך 'קאופרטיב ליובאוויטש' ירד לטמיון... ואינני מדבר דברים בעלמא - זכיתי להיות מנהל מוסד של ישיבת חב"ד בצפת במשך כמה שנים, והתגלגתי כמה חדשים בשנה ברחבי העולם ולמדתי על בשרי את הבעי' הזאת; אמנם, על כך אנו מוצאים אצל משה רבינו - שהודיע לעם ישראל את בשורת הגאולה ולמחרת הכפילו את הכמות. לא רק שעבדו קשה עד עכשיו אלא מהיום עבודה כפולה... וזאת היתה פגיעה שפגעה יותר ממה שפוגע התורם לשליח המתעסק בעניני משיח [אם כי אני מאמין שבאם אתה תעבוד ותפרסם כפי שנחשון עושה - קצב התרומות שלך רק יעלה].

"הנקודה השלישית, הגרועה מכל - ח"ו וח"ו, כשהעיתונות מציגה אותך כתנועה ללא רבי, ואז כשפוגעים בנקודה זאת פגעו ביחידה שבנפש. במהות הקיום שלך! זאת הנקודה שעלי' חייבים לקום ולצעוק 'חמס': יש רבי! יש משיח! יש בשורת גאולה! וחב"ד לא ירדו מנושא משיח! זוהי הנקודה הכואבת ביותר, כאמור, מכיון שעד היום, ואדרבא, בכפל כפלים, אנשים שואלים שאלות ומתעניינים בעניני משיח!

"פה צריך להקים קול מחאה!

"ואם היו מתירים לי רבני ליובאוויטש הייתי עושה "קריעה" על חילול כבוד הרבי! כל רגע שאיננו יוצאים ב'הכחשה נמרצת' ו'מודעות-ענק' ש"דוד מלך ישראל חי וקיים" וכל ניד ראש מחי' עולמות, אזי כל אחד מאתנו נושא על שכמו פשע. לא יינתן יתן לעבור על חילול קודש-הקדשים בשתיקה. ובנקודה זו תתחיל ה'בחינה' האם אנו מסוגלים לקבל על עצמינו עול מלכות.

"ואני מאמין באמונה שלמה שלאחר, שקיבלנו את הכיסוי התקשרתי הזה - עלינו לשנס מותניים ולצאת בהסברת ענק בענין זה.

"ואסיים בנימה אישית: לפי הדיווחים שקיבלתי מקרובי משפחה, המהלך האחרון שנעשה ב'תהלוכת הטנקים' שמבשרים על 'ברוך הכא מלך המשיח', גרמו ל"מתח משיחי" אדיר בישראל - ועל זה דוד נחשון אני מצדיע לך, ולא רק מצדיע, אלא מתחייב בל"נ לעזור גם בממון החסר בימים הקשים האלה...

"יחי מלך המשיח לעולם ועד!"

חתם את הכינוס הרה"ח ר' דוד שי' נחשון שהוזמן אף הוא לשאת דברים. הר' נחשון עורר על חשיבות ענין ומהלך קבלת מלך המשיח. כן סיפר התרשמויות מ'מסיבות העיתונאים' ו'תהלוכת הטנקים' שהיתה באה"ק בימי החנוכה, בהסכמתו המפורשת של כ"ק אד"ש מה"מ, לאורך כל הדרך. "כמובן שנכנסנו לפרטים יותר ועשינו הכנות, ואז הזמינוני רבני אנ"ש ואגוח"ח ורצו לדעת מה תוכניתנו, והגשנו להם כל התוכניות. אנו לא הזמנו את עצמנו - עבורי הספיקה תשובת הרבי, אבל קראו לנו - באנו. שאלוני האם הרבי ראה את כל הפרטים, ועניתי: לא, בענין זה של קבלת פניו אנחנו צריכים לקבל פניו! - וא' הדברים הוא השלט 'ברוך הבא מלך המשיח', ומי שמאמין באמונה קדושה וטהורה ברבי אין לו ספק וספק ספיקא איך לעשות הדבר. א' הרבנים קם והעיר: "מדוע כתבנו את המילים "ברוך הבא" בתחתית השלט ולא למע'" (!). ויותר מזה - א' הרבנים אמר ש"אינני יכול לחתום מראש על מה שאני לא יודע", ושמנו הכל על השולחן - כולל ה'מסיבת-עיתונאים' שעשתה קידוש ה' גדול מאוד, עד א' העיתונאים התקשר ואמר, שזו לו הפעם הראשונה שראה איך שמפשיטים דבר כה עליון של משיח ומסבירים זאת לעיתונאים. ומעניין, בסיום המסיבה יצאו כל העיתונאים בריקוד יחי אדוננו.

"בארץ ישראל יכול הרבי לבוא בצורה הכי גלויה! אין שום בעי', וכולם יקבלו את פניו באופן הנעלה ביותר.

"ולמרות שאומרים עלי שאני פנטזיונר - אני עם "רגלים על הקרקע", מנהל מוסד של 80 שלוחים וטנקים שעובדים עם 800 ישובים ומאה אלף ילדים. ומכיון שישנם כאלו שרוצים לקרר ולומר שהם יכולים להפגע - אם מישהו יכול להפגע, אני יכול פי כמה וכמה... האם בכדי הרבי מסר את נפשו במשך 43 שנים? הדבר צריך להיות גם במחיר של סגירת מוסד! הרבי אמנם לא אמר כך, אבל אפי' אם זה הי' כך היינו עושים את זה מיד. אין לנו פקפוק בדברי "בן עמרם".

"כל ליובאוויטש וכל המוסדות נוסדו וקיימים בשביל הרגע הזה שהרבי יתגלה כמלך המשיח, ובלי זה למה לנו חיים. ולכן אמנם יש לכ"א חשבונות, אבל מה שלכה"פ מצפים מאתנו ברגע כזה - שהרבי נאלץ להשליך חייו מנגד - שנתרומם מעט מהחומריות ונסתכל בעיניים מפוכחות היכן אנו נמצאים".

הרב נחשון סיים את דבריו ב"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", יחד עם כל הקהל, ג"פ.

עם סיום הכינוס צפה הקהל (ב'וידיאו') בקטעים ממה שפורסם בטלויזי' של ניו יורק אודות הכינוס של יו"ד שבט והמשכו, וכן קטעי וידיאו שהתפרסמו בטלויזי' בשנה שעברה אודות תהלוכת הטנקים של י"א ניסן.