הבדלים בין גרסאות בדף "ט' שבט תשמ"ז"

מתוך יומן 770
 
 
שורה 1: שורה 1:
כ"ק אד"ש הגיע בשעה 10:15 לפני היציאה מהרכב התעכב כמה דקות ודיבר עם המזכיר ר"ב קליין שיחי'.
+
'''יום א' ט' שבט'''
  
חלוקת הדולרים ארכה כשעה וחצי.
+
כ"ק אד"ש הגיע בשעה 10:15 לפני היציאה מהרכב התעכב כמה דקות ודיבר עם המזכיר ר"ב קליין שיחי'.  
  
כשעבר הר' יהושע שי' יוזביץ (מאה"ק) מסר לאד"ש 3 כרכים של ספרי "יגדיל תורה" שיצאו לאור לאחרונה ע"י "כולל צמח צדק" אד"ש שאלו האם הכניסו את הכל? הנ"ל ענה שכן, אד"ש בירכו בהצלחה רבה ובשורות טובות וכשהתחיל ללכת אמר לו אד"ש "א גרויסן ישר כח" – (בחיוך).
+
חלוקת הדולרים ארכה כשעה וחצי.  
  
תפלת מנחה התקיימה בביהכנ"ס למטה.
+
כשעבר הר' יהושע שי' יוזביץ (מאה"ק) מסר לאד"ש 3 כרכים של ספרי "יגדיל תורה" שיצאו לאור לאחרונה ע"י "כולל צמח צדק" אד"ש שאלו האם הכניסו את הכל? הנ"ל ענה שכן, אד"ש בירכו בהצלחה רבה ובשורות טובות וכשהתחיל ללכת אמר לו אד"ש "א גרויסן ישר כח" – (בחיוך).  
  
מיד אחרי תפלת מנחה כל הקהל התחיל לתפוס מקומות לתפלת מעריב.
+
תפלת מנחה התקיימה בביהכנ"ס למטה.  
  
בשעה 6:50 כ"ק אד"ש ירד למטה והושלך הס, כ"ק אד"ש ניגש לעמוד והתפלל תפלת מעריב. (לקראת סוף התפילה הופיע העו"ד הראשי במשפט – מר שוסטק) לאחרי התפילה הסתובב לעבר הקהל והגבאי הכריז שתפילת שחרית בשעה 9:30. כ"ק אד"ש פנה לעבר העו"ד שוסטק חייך אליו ואמר לו מזל טוב להצלחה שלך. הנ"ל ענה לכ"ק אד"ש מזל טוב. הרבי עלה לחדרו הק' אחרי כמה דקות נסע לביתו. מיד אחרי תפלת מעריב חזר אחד מהתמימים על שתי אותיות מהמאמר באתי לגני תש"י כפי ההוראה הידועה של כ"ק אד"ש.
+
מיד אחרי תפלת מנחה כל הקהל התחיל לתפוס מקומות לתפלת מעריב.  
במשך היום וכן למחרת התקיימו הבחינות של השלב השלישי שלש שלושים ימי ההכנה.
 
  
בליל יו"ד שבט התקיימו התוועדויות חסידים לכבוד י' שבט עד השעות המאוחרות של הלילה
+
בשעה 6:50 כ"ק אד"ש ירד למטה והושלך הס, כ"ק אד"ש ניגש לעמוד והתפלל תפלת מעריב. (לקראת סוף התפילה הופיע העו"ד הראשי במשפט – מר שוסטק) לאחרי התפילה הסתובב לעבר הקהל והגבאי הכריז שתפילת שחרית בשעה 9:30. כ"ק אד"ש פנה לעבר העו"ד שוסטק חייך אליו ואמר לו מזל טוב להצלחה שלך. הנ"ל ענה לכ"ק אד"ש מזל טוב. הרבי עלה לחדרו הק' אחרי כמה דקות נסע לביתו. מיד אחרי תפלת מעריב חזר אחד מהתמימים על שתי אותיות מהמאמר באתי לגני תש"י כפי ההוראה הידועה של כ"ק אד"ש. במשך היום וכן למחרת התקיימו הבחינות של השלב השלישי שלש שלושים ימי ההכנה.
 +
 
 +
בליל יו"ד שבט התקיימו התוועדויות חסידים לכבוד י' שבט עד השעות המאוחרות של הלילה.

גרסה אחרונה מ־22:42, 16 בינואר 2008

יום א' ט' שבט

כ"ק אד"ש הגיע בשעה 10:15 לפני היציאה מהרכב התעכב כמה דקות ודיבר עם המזכיר ר"ב קליין שיחי'.

חלוקת הדולרים ארכה כשעה וחצי.

כשעבר הר' יהושע שי' יוזביץ (מאה"ק) מסר לאד"ש 3 כרכים של ספרי "יגדיל תורה" שיצאו לאור לאחרונה ע"י "כולל צמח צדק" אד"ש שאלו האם הכניסו את הכל? הנ"ל ענה שכן, אד"ש בירכו בהצלחה רבה ובשורות טובות וכשהתחיל ללכת אמר לו אד"ש "א גרויסן ישר כח" – (בחיוך).

תפלת מנחה התקיימה בביהכנ"ס למטה.

מיד אחרי תפלת מנחה כל הקהל התחיל לתפוס מקומות לתפלת מעריב.

בשעה 6:50 כ"ק אד"ש ירד למטה והושלך הס, כ"ק אד"ש ניגש לעמוד והתפלל תפלת מעריב. (לקראת סוף התפילה הופיע העו"ד הראשי במשפט – מר שוסטק) לאחרי התפילה הסתובב לעבר הקהל והגבאי הכריז שתפילת שחרית בשעה 9:30. כ"ק אד"ש פנה לעבר העו"ד שוסטק חייך אליו ואמר לו מזל טוב להצלחה שלך. הנ"ל ענה לכ"ק אד"ש מזל טוב. הרבי עלה לחדרו הק' אחרי כמה דקות נסע לביתו. מיד אחרי תפלת מעריב חזר אחד מהתמימים על שתי אותיות מהמאמר באתי לגני תש"י כפי ההוראה הידועה של כ"ק אד"ש. במשך היום וכן למחרת התקיימו הבחינות של השלב השלישי שלש שלושים ימי ההכנה.

בליל יו"ד שבט התקיימו התוועדויות חסידים לכבוד י' שבט עד השעות המאוחרות של הלילה.