י"א טבת תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' י"א טבת בשעה 2:40 נסע אד"ש לאוהל.

(קודם הנסיעה הוכנסה חבילת פני"ם למושב האחורי של הרכב).

חזר בשעה 8:00 וכעבור רבע שעה ירד לתפילות מנחה מעריב.

(כשחזר מהאוהל עיין בתניא ורק לאחר זמן יצא את הרכב ונכנס לחדרו. המזכיר ריל"ג הכניס פנימה את חבילת הפני"ם שהוחזרה).

אחר התפילה ניגש אל הסטנדר שהוכן בחזית הבימה והחל לומר שיחה שארכה כשעה.