י' כסלו תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:20, 21 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שבת קודש י' כסלו - חג הגאולה

ההפטרה

בשעה 12:20 התקיים בג"ע התחתון מנין מצומצם לקריה"ת, בו נכחו חברי המזכירות והשוהים בקודש פנימה; גבאי ביהכנ"ס ומיוחסים למיניהם; החתנים - שזו להם שבת האויפרופ - והבעל-קורא, הרב מרדכי שי' שוסטערמן. במשך כל זמן הקריאה שהה כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו ולפני המפטיר יצא עטוף בטליתו וניגש לעבר שולחן הקריאה שמוקם בסמיכות לדלת. הבעל-קורא אמר את ה'יעמוד' בהתרגשות מיוחדת (זוהי הפעם הראשונה מאז ז"ך אד"ר שכ"ק אד"ש מה"מ עולה למפטיר, אם כי בשמח"ת עלה לחתן בראשית), וכשכ"ק אד"ש מה"מ עלה, ניסה המזכיר להקל במעט אך כ"ק אד"ש מה"מ לקח בעצמו את כנף טליתו, נגע במקום הקריאה ונישק, אמר את הברכות והבעל-קורא קרא את המפטיר. בעת הקריאה ניכר היה שכ"ק אד"ש מה"מ אומר את הקריאה בפיו כנהוג, ובסיום ה'מפטיר' אמר את הברכות והנוכחים ענו אמן.

אח"כ עשו 'הגבה' 'גלילה' וכ"ק אד"ש מה"מ הביט על הס"ת ולעבר הנוכחים במקום.

לפני שהתחיל בהפטרה המתין עד לסיום הגלילה, וכשהמזכיר אמר שסיימו, התחיל בברכות.

את הברכות וההפטרה אמר מתוך דפים מוגדלים שהחזיק בידו הק' ומשך זמן האמירה הי' כו"כ דקות. כשסיים לקח המזכיר את הדפים וכ"ק אד"ש מה"מ לקחם בחזרה, הביט על הפסוק האחרון ובאצבעו הקטנה קראו על לסופו. רק אח"כ סימן בראשו הק', המזכיר מסר את דפי הברכות וכ"ק אד"ש מה"מ אמרם.

אח"כ עשה בידו הק' תנועת תמיהה, הסתובב לשמאלו וסימן שיביאו את הס"ת והרבי נגע בידו הק' במעיל ונישקו.

בסיום הקריאה הודיעו שתיכף יהי' מנחה, ובהיות והדבר היה בתוך כדי דיבור, לא הי' סיפק בידי הנוכחים להוריד את הטליתות כך שהריל"ג וחברי ההצלה נשארו עטופים בטליתותיהם וב-1:52 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ (עם הכובע ללא הטלית) אל החדר המיוחד והחלו בתפילה, במהלכה אף הצטיידו רבים בכוסיות לחיים ובסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת.

עם פתיחת הוילון (2:16) אמרו כולם ג"פ: "גוט שבת", החלו "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות ראשו הק' תוך כדי שסוקר את הקהל. לאלו שהרימו את כוסיותיהם ואמרו לחיים הניד בראשו הק'. כעבור זמן מה החל לעודד בתנועות חזקות ומהירות יותר; קדימה, אחורה ולצדדים, לפי קצב הניגון, ובפרט במלים "מלך המשיח לעולם ועד". במשך הזמן שהסתכל על הקהל, הביט במיוחד לעבר קבוצת הילדים שעמדה מימינו בחלונות הסמוכים לכולל ועל בימת ההתועדות. כן סידר כמ"פ בידו הק' את הגארטל ולסיום סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 1:20.

מאוחר יותר התקיימה בבית משיח התוועדות חסידית בה התוועד גם הרה"ח ר' בצלאל שי' קופצ'יק.

מוצש"ק

את תפילת ערבית התפלל כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו (7:00 לערך) כשאחריה הבדיל על הכוס.

עוד מקודם השבת נודע ע"כ שע"פ התכנית יזכו במוצ"ש תלמידי הישיבה-גדולה דמונטריאול לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. משלא יצא כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית נוצר הספק האם יעברו כמתוכנן או שמא לא. הריל"ג מסר שימתינו ב-770 ולאחר שכ"ק אד"ש מה"מ יבדיל והדבר יתאפשר, יודיע להם. לתמימים עצמם לא הי' ספק בדבר וזאת לאחר שכתבו לכ"ק אד"ש מה"מ פ"נ בו קבלו על עצמם כמה וכמה החלטות מעשיות, אשר ע"כ ביקשו הם לזכות לעבור על פני הקודש, וכשקרא זאת הריל"ג בפני כ"ק אד"ש מה"מ, הסכים על-ידו. לפועל לאחר המתנה ארוכה עברו בשעה 7:23 וכפי הנודע ישב כ"ק אד"ש מה"מ סמוך לפתח חדרו (כבפעמים הקודמות) והתמימים (45 במספר) חלפו על פניו בתוך כמחצית הדקה. בשעת מעשה הביט כ"ק אד"ש מה"מ על כל אחד ואחד והניד בראשו הק'.

עם צאתם מפני הקודש יצאו בחצר המלך בריקוד חבד"י של "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". רבים מהמקומיים הצטרפו אליהם ורקדו מתוך שמחה על הזכות הגדולה לה זכו חבריהם.

קנאת סופרים תרבה חכמה והתלמידים מישיבות אחרות ובפרט תלמידי הקבוצה ו-770 - הטוענים "למה נגרע" - מקוים גם הם לזכות לעבור ע"פ הקודש. מה שברור הוא לכולם שבקרוב ממש נזכה להתגלותו הגדולה של מלך המשיח מתוך בריאות איתנה.

בינתיים, עד לשעות הלילה המאוחרות התוועד ר' י.כ. עם תלמידי הקבוצה דחובבי תורה. דבריו נסבו אודות החשיבות והנחיצות ההכרחית בלימוד החסידות וכדרכו תיבל את דבריו בסיפורים ושביבים ממה ששמע וחוה.