י' מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:34, 27 בנובמבר 2008 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שבת קודש פרשת לך לך, יו"ד מרחשון

בבוקר התקיים שיעור בדבר מלכות השבועי, כרגיל.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לפני התיבה עבר ר' שמעון הערץ שי' (וכן במוסף).

"האדרת והאמונה" היה בניגון הרגיל, "א-ל אדון" היה בניגון "כמופת הייתי", וב"ממקומך" שרו "לכתחילה אַריבער".

בקריה"ת עלו ששה חתנים (שני-שביעי), ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

אחרי קריה"ת חזר ר' גאָלדבערג שי' על שיחת קודש.

במוסף שרו ב"שים שלום". סיום התפילה 12:25.

ב-1:30 – התוועדות. בעת ששרו ("יחי אדוננו") אחרי שבירך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על היין, דיבר בחור א' עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ולאחר שיחה הראשונה כששרו ("יחי אדוננו" בניגון הרגיל) דיבר השליח ר' אילן חיון שי' עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בהמשך שרו (כרגיל) "הודו לה'".

אחרי השיחה השניה שרו "הנני מביא אותם" ואחרי השיחה השלישית שרו "דידן נצח".

אחרי השיחה הרביעית היתה חלוקת המשקה. היו שני קנקנים: את הראשון קיבל הת' אליהו פייסין שי' עבור כינוס "ברוכים הבאים" וכנס הקהל ארצי לקבלת פני משיח ב"גן איצטרובל" באה"ק (שיהי' אי"ה ביום ראשון ח"י מרחשון), ואת השני קיבל הת' אליהו יונה בנימינסאָהן שי' עבור סיומי הרמב"ם של התמימים. אח"כ שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 4:00. לפני התיבה עבר ר' נחום קאַפּלינסקי שי'.

בקריאת התורה עלו שלשה בעלי יום הולדת. בחזרת הש"ץ ב"אלקינו ואלקי אבותינו" שרו "אימתי קאתי מר", וב"שים שלום" שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ. סיום התפילה 4:26.

אח"כ התקיים כרגיל סדר ניגונים וחזרת דא"ח.

מוצאי שבת קודש

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:27. סיום התפילה (והבדלה) 5:45.

אחרי מעריב היו השמים מעוננים, ולא יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקידוש לבנה והקהל הרחב התפזר. לבינתיים, התקיים הסדר של הישיבה (כבימות החורף), ועל בימת ההתוועדויות התקיים שיעור ב"עין יעקב" ואח"כ שיעור ב"דבר מלכות" השבועי לפרשת וירא.

קצת לפני השעה 9:00, הודיע הרב יקותיאל ראַפּ שי' על פלפול שיימסר בזאל הקטן ("זכר" לשבעה קנים...).

עם תום מסירת הפלפול (ע"י הת' מנחם שניאור מיודובניק שי'), מעט לפני סוף הסדר, הגיע ר' יקותיאל פעלדמאַן שי' לזאל הקטן והודיע במפתיע על צאתו המיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקידוש לבנה! חיש מהר התרוקן הזאל וביהכ"נ למטה וכולם יצאו לרחובה של עיר לבקש את דוד מלכם.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא לערך בשעה 9:30. את הסטנדר העמידו על המדרכה, מעט מזרחה מהמקום הרגיל. בסיום המעמד הכריזו ג"פ "יחי אדוננו" כנהוג. מאחר ו"מטה שירה וזמרה" לא היו מוכנים מראש, לא היה "שירה וזמרה" אח"כ.

לערך בשעה 10:00, התקיימה התוועדות "מלוה מלכה" וסיום הרמב"ם.