כ"ב סיון תשמ"ב

מתוך יומן 770
גרסה מ־21:26, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום א' כ"ב סיון ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:20 בירך הנוסעים לאה"ק 'פאָרט געזונטערהייט זאָל זיין בשורות טובות ושלום על ישראל' אח"כ קראו לנוסעים להיכנס לגעה"ת אד"ש יצא אליהם ונתן לכל אחד ואחת שקל לצדקה ואמר לראשונה 'לצדקה שם, לקירוב הגאולה'. אחרי שנתן לכולם אמר 'נסיעה כשרה ובשו"ט ובהצלחה'. יצא למנחה 3:15 בזמן שחילק צדקה [שמעתי ש..] א' אמרה לאד"ש שאין לה שלום בית וכו' וענה אד"ש 'שנשמע בשו"ט' א' החזיקה את בנה לקבל צדקה ואמרה לאד"ש שהיום יש לו פדיון הבן וענה אד"ש 'שיזכו לגדלו לתורה לחופה ומעשים טובים'. אחרי התפילה בירך נוסעים. יצא ב-5:10 חילק צדקה ירד לכינוס של מסיימות הסמינר אד"ש דיבר שיחה עד לערך 6:20. אד"ש דיבר בתחילה שכשמחליטים החלטה טובה ובפרט בקיום התומ"צ הרי זה עוזר לקיים בפועל וכו'. אח"כ דיבר שאין מושג של סיום אלא עלי' מעלה מעלה ואפי' שנמצאים בכתה הכי הגבוהה הרי העלי' היא לבית ספר האמיתי לחנך את עצמו ולחנך אחרים ע"פ מ"ש בתורה שזהו "ד"ת הזאת כתובים בספר הזה" וכן דיבר על השוויון זכויות שיש כאלו שחושבים שלנשים יש פחיתות בערך ואמר הרבי שאדרבה הרי במ"ת הי' במיוחד קודם לנשים כמ"ש "כה תאמר לבית יעקב" ורק אח"כ "תגיד לבני ישראל" והסביר שכל אחד יש לו את עבודתו ואז הוא בשלימות משא"כ כשאחד עושה את התפקיד של השני שזהו מה שהתורה אומרת "לא ילבש גבר שמלת אישה" שלא לעשות דבר שהאנשים עושים. אח"כ דיבר על המצב בלבנון עם המחבלים שכבר הגיעו לשלב האחרון ואז מתחילים להכניס כל מיני פוליטיקה ומתחילים לפחד ורוצים להחזיר מה שכבשו ודבר זה כבר נכשלו 3 פעמים שה' יעזור וכעת לא יעשו טעות זאת ובפרט שכבר נפלו הרבה חיילים אזי צריכים לגמור עד הסוף כי אחרת יכול לקרות ר"ל מה שהי' בפעמים הקודמות ולכאורה לאחרי שכבר הפסיקו מה שייך לדבר ע"כ אלא היות והצד שכנגד הפר את ההסכמים הרי כעת צריך לנצל הזדמנות זאת לגמור את התכנית עד הסוף ולא לעשות ישיבות וכל מיני ספקות בדבר ובפרט שראינו שנשיא ארה"ב נסע למשך 10 ימים מהמדינה בכדי שיוכלו לעשות את הפעולה בלי בעיות פוליטיות והם לא ניצלו זאת ועשו כל מיני ישיבות וכו' ועכ"פ כעת כנ"ל יש סיבה מוצדקת לגמור עם המחבלים עד הסוף כי כך פוסקת תורתנו הק' שמצב ביטחון הגליל וכל עם ישראל הגרים באה"ק וכו' וכבר ראינו ניסים גלויים שמה שהיו צריכים לעשות ביומיים עשו ביום א'. ושלא יאמרו כחי ועוצם ידי וה' יעזור ויהי' שלום בארץ ואפי' חרב של שלום ג"כ לא יעבור שזהו ה"אום" ושלא יחזירו להם את השטחים כמו שעשו בענין האומלל 'קעמפ דייויד'. אח"כ אמר שיחלק לכל אחת דולר לצדקה ושכל אחת תוסיף כסף משלה ג"כ וכן כל אלו ששומעים יתנו צדקה עבור היהודים הנמצאים באה"ק ובפרט עבור החיילים בצה"ל שיש להם הזכות להגן בגופם על היהודים באה"ק וכן שיראו לרשום אותם לס"ת שעי"ז הרי הצד שכנגד יפחד מהם כמו שהי' שרק ראו חייל יהודי הם ברחו שזה קשור עם תפילין ש"שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ואף שהם לא רואים זאת הרי מזלייהו בשמים רואה זאת שעם כל חייל הולך 304,805 חיילים. כשיצא אד"ש מהמעלית שרו "שיבנה ביהמ"ק" ואד"ש הורה להגברת השירה אח"כ נסע אד"ש לביתו חילק צדקה בדרכו עד שנכנס למכונית שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו הורה להגברת השירה וכן מהמכונית. חזר מביתו לערך ב-7:30 יצא למעריב 9:30 נסע לביתו לערך ב-11:45.

  • הי' א' שבשבוע שעבר שאל את אד"ש האם לנסוע לאה"ק להילחם בצפון וענה אד"ש 'העניין שייך לרב מורה הוראה בפועל' א' ביקש מאד"ש אישור להילחם וענה אד"ש ש'האישור נותן רב מורה הוראה' אח"כ כתב שנוסע לאה"ק למלחמה וענה אד"ש 'אזכיר עה"צ'.

שמעתי שהרב חדקוב אמר לפני שבוע לרב אשכנזי ש'אם היו עוסקים ברישום לס"ת כראוי ובפרט בין חיילים לא היו צריכים להגיע לכל זה'. ולר"י לייבוב יצא פתק ובין היתר כתוב 'אם הי' אחדות בין עסקני אנ"ש הי' משיח בא מכבר... [אבל מה לעשות] שהיצה"ר משתולל בפיתויים שאין בהם טעם...'