כ"ג סיון תש"מ

מתוך יומן 770
גרסה מ־18:30, 19 ביוני 2008 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ש"ק פ' שלח, כ"ג סיון

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 7:30 ונכנס לאמירת תהלים ב-8:30.

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ופתח בשיחה א' אודות הענין המיוחד שבשבת זו – מבה"ח תמוז, ודיבר על הענינים המיוחדים שבחדש תמוז – י"ב-י"ג תמוז וי"ז תמוז, ואמר שהכח להפוך את י"ז תמוז לששון ולשמחה הוא י"ב תמוז – הקדמת רפואה למכה. והאריך לדבר בענין הלימוד מי"ז תמוז, ענין התענית בעבודה, וההוראה כו'.

שיחה ב' – קביעות השבת בכ"ג סיון שבו נכתב ונשלח ביטול גזירת המן. ההוראה מפ' שלח – לא לשמוע לעצת היצה"ר הטוען ש"עז העם" וכו' וא"א לעסוק בענין "הארץ", אלא צ"ל "בכל דרכיך דעהו". בסיום שיחה זו דיבר כ"ק אד"ש באריכות על המצב באה"ק.

אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה "שלח לך אנשים גו'". את המאמר סיים בניגון של המאמר.

שיחה ג' – שאלות בפרש"י, בלקוטי לוי"צ ובפרקי אבות. בסיומה דובר ע"ד "מיהו יהודי" ואודת החובה לקרוא לילד וילדה בשם יהודי דוקא. שיחה ד' – הביאור בכהנ"ל, וכן על ההוראה מתולדות ימי ר' עקיבא, ובקשר לי"ב תמוז – ע"ד קירוב כאו"א מישראל גם מי שנמצא במצב הירוד ביותר.

בסיום ההתוועדות (5:10 לערך) הורה כ"ק אד"ש לנגן "לכתחילה אַריבער", ופרצת.

כשסיים כ"ק אד"ש שמונה עשרה של תפלת ערבית וחזר ג' פסיעות, נפל לא' שעמד ע"י כ"ק אד"ש דף מהסידור, כ"ק אד"ש התכופף והרים את הדף.