כ"ד ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־23:03, 25 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום חמישי כ"ד ניסן

בשעה 1:55 נכנס כ"ק אד"ש לתפילת מנחה, לקול שירת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. בסיום התפלה יצא אל המרפסת, כשהש"צ אחז באמצע 'קדיש בתרא'. כ"ק אד"ש התקרב למעקה המרפסת וסקר את קהל העומדים בשורות הראשונות משמאלו וממולו, ומיד לאחמ"כ, בסיום הקדיש, החלו לנגן (שוב) 'יחי'. כ"ק אד"ש - כשגופו הק' מורכן מעט כלפי מטה - ממשיך במבטו הק' על הקהל, שפתותיו הק' ממלמלות, וכעבור משך זמן התיישר ועודד קלות בתנועות ראשו הק', ולאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. המחזה הק' נמשך כדקה.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 8:00, והציבור באותה שעה ניגן 'יחי' (כרגיל). בסיום התפילה יצא כ"ק אד"ש אל המרפסת, לקול שירת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', ועם פתיחת הוילון התקרב למרפסת וסקר את 'העולם' [שפתותיו הק' ממלמלות כל העת], כ"ק אד"ש אף התפיס את ידו הק' במרפסת והתקרב עוד ועוד וסקר את העומדים בתחתית המרפסת, עודד מעט בתנועות ראשו הק' ולאחמ"כ הפנה מבטו לשמאלו כאות לסגירת הוילון. הגילוי נמשך כדקה וחצי.

לאחמ"כ עברו ב'יחידות', על פני כ"ק אד"ש, אלו שלא זכו לעבור יום קודם לכן, וכן קבוצה של מנהיגים צעירים מאירגון ה-U.J.A.

'יחידות' זו היתה מיוחדת מאוד (כפי שהי' אתמול), כ"ק אד"ש הי' במאור פנים מיוחד, וכן הביט על כל אחד ואחד.

קבוצת המנהיגים הצעירים, .YOUNG LEADERSHIP CABINET OF THE U.J.A] באה לקראון הייטס כדי להכיר את חב"ד "מקרוב". יזם את הפגישה הרב שלום בער ליפסקער ובסיוע ה"שלוחים אופיס" באירגונו של הרה"ח ר' אפרים שמואל שי' מינץ, קיימו את ה'פגישה' ב'ליובאוויטש ישיבה'.

מארגני הפגישה ידעו להביא [דוקא] שלוחים 'צעירים' מאיזור מגוריהם של משתתפי הפגישה, כדי שישוחחו איתם וילבנו עימם את הדברים.

בפגישה דיבר בפניהם הרב ליפסקער, ולאחמ"כ ישבו ללמוד בצוותא עם השלוחים עניני 'יהדות' 'חסידות' וכו'; ולאחר שסעדו את לבם באכילה ושתי', הגיעו לתפילת ערבית במחיצת כ"ק אד"ש. [א' מהנוכחים שעמד לידם בעת שכ"ק אד"ש יצא למרפסת שמע אותם מתלחשים "הוא נראה טוב"...].

לאחמ"כ הם אף זכו לעבור ע"פ כ"ק אד"ש, כנ"ל.

אתמול התקיימה פיזיותרפי' פיזית ע"י מר מייספילד [לאחר הפסקה די ארוכה].