כ"ו כסלו תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־18:03, 21 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שני כ"ו כסלו

עוד ישבו זקנים וזקנות ב... ירושלים

כינוס תפארת זקנים לוי יצחק - חנוכה תשנ"ג

כבכל שנה מתקיים בבית משיח, בימי חנוכה, כינוס מיוחד לזקנים. הכינוס מאורגן ע"י הר' מנחם שי' גערליצקי, ובעשרות אוטובסים הגיעו מאות זקנים מבתי אבות סמוכים. בשעה 2:00 לערך החלה התכנית: תחלה צפו בסרט וידיאו המיוחד לגיל הזה, לאחמ"כ קיבל אותם בברכה המנחה הרב מנחם שי', כשבזה אחר זה הוא מזמין מקהלת ילדים שתשמח את הקהל. החזן הרב בערל שי' זלצמן שר כמה שירים בשפת ה'מאמע לשון' [בתוך הכינוס חולק לזקנים סופגניות ושתי'], לאחמ"כ דיבר בשפה הרוסית הרב משה חיים שי' לוין, ואחריו הרב יצחק דוד שי' גרונר שדיבר ב'אידיש'. וכן הרב יוסף הלוי ווינברג. החזן הרב משה שי' טלישבסקי שיתף את הקהל ב"חלום שחלם", תוך כדי שמנגן אותו באידיש. ובשעה 4:00 לערך, כשנוכחו לדעת שכ"ק אד"ש מה"מ לא יצא, צפו הזקנים בוידיאו משיחת כ"ק אד"ש מה"מ אליהם אשתקד. לאחמ"כ התפללו תפילת מנחה והש"צ הרב משה שי' טלישבסקי הדליק את המנורה.

היום לא זכינו כלל לראות את כ"ק אד"ש מה"מ. יצויין שעפ"י התכנית אמורים היו לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ, הערב לאחר תפילת ערבית [באם תהי'], כל הילדים שנולדו לאחר ז"ך אד"ר - אך הדבר לא יצא לפועל...

התרגשות מיוחדת אצל רבים מהתמימים משנודע שמחר בע"ה, כמנהגם מידי שנה - תחלק הנהלת הישיבה 'חנוכה געלט', לכל תלמידי הישיבה, בסך $1.10.

שמחת סיום הלכות וקבלת פנים לאורחים מאה"ק

הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות שבועות והתחלת הלכות נדרים ברמב"ם. בהמשך התוועד הרב אהרן אליעזר שי' צייטלין ראש הקבוצה, יחד עם כל הקבוצה כשכל א' מדבר ומשתף את הקהל בהרגשתו, לפני שהגיע לפה ובפעם הראשונה שראה את הרבי בליל שבת קודש, הי' זה מרגש במיוחד, כל אחד והמטען המלא שלו, מהקשר עם חב"ד בכלל ועד להגעתו לקבוצה הזאת ע"מ לנסוע לרבי שליט"א.