כ"ז מנחם-אב תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:53, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שבת קודש - ראה, מבה"ח אלול

בשעה 11:30 לערך התקיימה קריאת התורה בזאל למעלה.

והחל מזמן 'מנחה גדולה' המתין הקהל לכניסת כ"ק אד"ש מה"מ, בתקוה כי כשם שזכינו בשבת שעברה, כן גם היום ישתתף עמנו בתפילת מנחה, אך לאחר המתנה קלה נודע שלעת עתה לא נראה הדבר.

ב-770 היסב הקהל להתוועדות חסידית לרגל שבת מברכים, ובראש המתוועדים ישבו הרב גרשון מענדל שי' גרליק, הרב דוד שי' רסקין, הרב חיים שי' סריברנסקי, הרב פנחס שי' קארף, הרב הלל שי' זלצמן ועוד. זה האחרון הרבה לדבר בענין המס"נ שהיתה לאביו מעבר למסך הברזל "בימים ההם כשבת סטלין וחבריו על כסא המלכות"..., וכן סיפר כמה סיפורים מרתקים.

ההתוועדות נסבה אודות עניני משיח בכלל, ובמיוחד בפעולות הפירסום שנעשות בשטח, וביניהם: שלטי 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכן 'ברוך הבא מלך המשיח'. וכאשר א' מהתוועדים העיר כי אולי מרעישים יותר מדאי אודות משיח, כך שהפצת המעיינות בכלל מוטלת - שלא במתכוין - בקרן זוית - השיב לו רבה של מילנאו, הרב גרליק: "איך זאג דיר, הער וואס די יונגע זאגן!.." [אני אומר לך: ציית ותן דעתך למה שהצעירים אומרים!...]

כ-10 דקות לאחר השעה 7:00 הגיע הריל"ג מביתו ל-770, ובהכנסו תיכף אל הקודש פנימה שאל אודות תפילת מנחה. כ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב, וההודעה נמסרה בתוך דקות אחדות לקהל שהתוועד בבית הכנסת באותה שעה (עדיין באותה התוועדות הנ"ל...), ומספר בחורים יצאו לרחובה של עיר להודיע את דבר הבשורה. ואכן, לאחר כ-10 דקות נכנס מה"מ לחדרו המיוחד והחלו 'מנחה'. הבעל קורא הי' הרב מיכאל שי' סלוין, ובסיום תפילת המנחה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הש"צ אחז עדיין באמצע 'קדיש בתרא', ותיכף משסיים החל הקהל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ עודד כה"ז בתנועות בראשו הק'. לסיום, סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך איפוא כדקה וחצי.

מוצש"ק

לתפילת ערבית לא זכינו לראות את מלכנו.