כ"ח תשרי תש"מ

מתוך יומן 770
גרסה מ־02:02, 15 בנובמבר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ו', עש"ק פ' בראשית

בשעה 1:00 החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ליחידות, להלן ר"ד ממה שאמר לכו"כ (מפי השמועה):

כ"ק אד"ש שאל א' אם קיבל רשות מאשתו לנסיעות שעושה, וענה שקיבל כבר רשות ונוסע על-סמך זה י"ב שנה, ואמר לו כ"ק אד"ש: תש"מ היא שנה חדשה וצריכים רשות מחדש...

ושאלו כ"ק אד"ש מדוע נכדיו (שמתחת לגיל בר-מצוה) אינם כותבים פתק לבד, ומסר לו כ"ק אד"ש מעטפות על-מנת שישלחו מכתביהם על-ידי המזכירות.

לילד א' לוי אמר כ"ק אד"ש שהיות וכתוב על שבט לוי "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל", על כן כשיגדל יהי' רב ותהי' לו קהילה וישפיע גם על הקהילה (נוסח אחר: יידע כיצד לפסוק בשאלה).

בשעה 5:00 נסתיימה היחידות. כשיצא כ"ק אד"ש ראה א' עומד על-יד המזכירות ושאלו אם רצה להכנס ליחידות ולא הניחוהו? וכשלא ענה שאלו כ"ק אד"ש אם יש לו פתק עבורו, ולא הי' לו, וחייך כ"ק אד"ש ואח"כ הלך לביתו.